Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 22 stycznia 2021

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano: 14 stycznia 2021

W grudniu uczniowie klasy III technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w konkursach kulinarnych.

Organizatorem konkursu „Domowe przetwory w kolorach jesieni – konkurs na przepis ze zdjęciem” był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który zgodnie z celami statutowymi dokumentuje i wspiera kulturę mieszkańców obszarów wiejskich. Czytaj dalej

Opublikowano: 31 grudnia 2020

Projekt International experience for better future  o numerze 2020-1-PL01-KA102-079516 realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wystartował!

W ramach projektu młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rachunkowości m.in. wyjedzie do hiszpańskiej Malagi, by tam odbyć praktyki zawodowe, a także pozna kulturę i tradycję regionu. Pozwoli to również na podniesienie kompetencji językowych oraz lepiej przygotuje naszych uczniów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Regulamin Uczestnictwa i Rekrutacji oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału!

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content