Opublikowano: 20 października 2021

15 października 2021 na terenie ZSZ Przeworsk odbyło się kolejne szkolenie z zakresu modułu podstawowego (unitarnego). W szkoleniu wzięli udział Kadeci z klas 1LO i 2LO oraz Strzelcy z klas cywilnych.

Kadeci Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk i Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2087 Przeworsk zostali przeszkoleni z następujących zagadnień: podstawy B.L.O.S., nauka celowania, przyjmowanie postaw strzeleckich, zasady składania meldunków, rozpoznawanie stopni wojsk lądowych i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, zasady używania umundurowania oraz działanie w buddy teamach na komendę „awaria”. Szkolenie przeprowadzili Kadeci i Strzelcy z klasy 3LO oraz zaproszeni absolwenci Klas Mundurowych: pani st. inst. KM Oliwia NIEMIEC oraz panowie: st. inst. KM Patryk KOSYCZYN, st. inst. KM Wiktor STRAMA i st. inst. KM Patryk ZAJĄC. Kierownikiem zajęć był Dowódca JS 2087 Przeworsk – ppor. rez. Piotr ŁOJKO.

LINK DO ZDJĘĆ:
https://photos.app.goo.gl/Pg6weghkaAQhcTgm8

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/kmzszprzeworsk
https://www.facebook.com/js2087przeworsk

ORAZ NA YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC5abqTYlhyHUPLrQhKIxuYg