Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 17 października 2014 roku odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, w którym wzięli udział : przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przeworsku p. A. Płonka i p. K. Solak. Dyrektorzy: Zespołu Szkół w Kańczudze mgr Dorota Konieczna , Gimnazjum

w Kańczudze mgr Andrzej Zięba wraz z nauczycielami i delegacją młodzieży. Gośćmi prezentacji byli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i Gimnazjum nr 1 w Przeworsku . Celem spotkania było podsumowanie działań prowadzonych w ramach realizacji komponentu ponadnarodowego projektu „ Podkarpacie stawia na zawodowców”. Adoptowanie i wdrożenie programu kształcącego w zawodzie kucharz oraz technik żywieniai usług gastronomicznych w zakresie kwalifikacji T.6 i T.15 z uwzględnieniem kuchni śródziemnomorskiej, wypracowanego w szkole partnerskiej Universita dei Sapori. Na wstępie koordynator projektu mgr inż. Kazimierz Fejdasz przywitał zebranych gości i przedstawił efekty działań realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu . Pani Zofia Łazar zaprezentowała zakres prac nad programem i omówiła dietę śródziemnomorską i jej wpływ na zdrowie człowieka . Sprawozdanie z zajęć prowadzonych podczas warsztatów przez kucharzy i barmana w profesjonalnych pracowniach przedstawiła uczestniczka warsztatów Magdalena Winiarz. Założenia programu ; „Kuchnia włoska drogą do sukcesu zawodowego” omówiła p. Anna Kulas . Uczennica Patrycja Zieleniewicz zaprezentowała umiejętności zdobyte podczas kursu barman. Uczennice: Angelika Kulas i Anna Ochab omówiły potrawy kuchni włoskiej w poszczególnych działach programu. Każdy dział programu „Kuchnia włoska drogą do sukcesu zawodowego” zawiera listę wybranych potraw włoskich do wykonywania na zajęciach dydaktycznych, której recenzji dokonał chef Alessandro Lestini, potwierdzając jednocześnie, że jest ona częścią tradycyjnej kuchni włoskiej. Potrawy kuchni włoskiej zostały przygotowane na spotkanie przez uczennice technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych: p. Agnieszki Kiszka, p. Anny Kulas. Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do degustacji potraw: uczennice Paulina Kuźniar i Machaj Magdalena podały przygotowane zakąski – kulki ryżowe. Pozostałe potrawy znalazły się na stole szwedzkim a były to: minestra, focaccia, pomidory nadziewane, oliwki nadziewane, sałatka z ryżu i krewetek, chleb toskański, pomidory z mozzarellą, ravioli ze szpinakiem, cantucci, pieczone ziemniaki z rozmarynem, warzywa duszone, indyk z grzybami, torta di mele oraz crostata z kremem waniliowym, czekoladowym i dżemem. Różnorodność przygotowanych włoskich potraw zachęcała niepowtarzalnymi walorami do kosztowania i smakowania przez uczestników spotkania. Program kuchni włoskiej został udostępniony na stronie www. projektu oraz w formie skryptu przekazany szkołom gastronomicznym. Opracowała: Zofia Łazar

Opublikowano: 4 lutego 2013

11 listopada 2014 roku kadetki i kadeci Liceum Służb Mundurowych złożyli uroczyste ślubowanie. Ceremonia odbyła się podczas mszy świętej za Ojczyznę celebrowanej w przeworskiej Bazylice p.w. Ducha Św. W obecności m. in. pocztów sztandarowych Powiatowej Komendy Policji w Przeworsku, Powiatowej Komend

y Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku oraz rodziców i zaproszonych gości kadetki i kadeci ślubowali na sztandar szkoły słowami: „Ja, kadet liceum służb mundurowych, ślubuję służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru kadeta, symboli narodowych bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.” Kadetów do ślubowania przygotowali i nadzór porządkowy nad uroczystością sprawowali: wychowawca klasy 1LO inst. dypl. LSM mgr Maciej Cieślak, ksiądz kapelan LSM mgr Stanisław Mazur, wychowawca klasy 2LOA ppor. rez. mgr Piotr Łojko. Służbę porządkową pełnili kadeci z klasy 2LOA. Po ślubowaniu oddział Liceum Służb Mundurowych udał się pod tablicę upamiętniającą Cud nad Wisłą z 1920 roku. Tam kadeci klasy 2LOA wraz z harcerzami z 1 Przeworskiego Szczepu Harcerskiego „Kresy” trzymali wartę honorową przy podnoszeniu flagi na maszt i składaniu kwiatów. Po uroczystościach oficjalnych odbyła się część artystyczna, którą przygotowała młodzież Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku. Program został wykonany po mistrzowsku i wywołał owacje na stojąco. Wykonawcy kilkukrotnie musieli wychodzić na scenę aby zebrać należne podziękowania. Na koniec programu artystycznego gościnnie wystąpił kadet Liceum Służb Mundurowych i jednocześnie niedawny absolwent wspomnianego Gimnazjum Adam Wrona, który dedykował zebranym dwa utwory Fryderyka Chopina. Społeczność Liceum Służb Mundurowych składa wyrazy podziękowania: Ks. Dziekanowi Tadeuszowi Gramatyce – za wyrażenie zgody na zorganizowanie uroczystości ślubowania podczas mszy św. za Ojczyznę, Pani Burmistrz Miasta Przeworska Marii Dubrawskiej-Lichtarskiej – za wyrażenie zgody na uczestnictwo kadetek i kadetów w uroczystości podnoszenia flagi państwowej i składania kwiatów pod tablicą upamiętniającą Cud nad Wisłą, Pani Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Przeworsku Dorocie Baj – za wyrażenie zgody na występ kadeta Adama Wrony, Wszystkim osobom niewymienionym, które z życzliwością odnoszą się do naszej działalności.

Opublikowano: 4 lutego 2013

9 listopada 2014 roku kadetki i kadeci Liceum Służb Mundurowych pełnili służbę podczas biegu „Przybij 5-tkę – Przeworsk 2014” zorganizowanego przez Urząd Miasta Przeworska z okazji otwarcia kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Budowlanych. Chodzi tu o dawne odstojniki cukrowni

, które zostały zagospodarowane na obiekty sportowe. Mieszczą się tam obecnie m.in. trasy rowerowe, siłownia, place zabaw dla dzieci i ścieżki do biegania. Podczas imprezy kadeci współpracowali z Policją, Strażą Miejską oraz grupą ratownictwa medycznego FALCK w zabezpieczeniu trasy biegu. Jeden z kadetów klasy 2LOA Piotr Lenar uczestniczył w biegu i zajął 5 miejsce w klasyfikacji ogólnej co było bardzo dobrym wynikiem.

Opublikowano: 4 lutego 2013

24 października 2014 roku w Muzeum – Zespole Pałacowo – Parkowym w Przeworsku odbył się wykład pt. „Życie i losy Polaków na Kresach Wschodnich” zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Przeworscy Patrioci oraz Stowarzyszenia Razem dla Kres

ów. Głównymi gośćmi i jednocześnie prowadzącymi wykład byli: mieszkająca we Lwowie pani Maria Pyż – Pakosz oraz pan Marcin Siembida. Opowiadali oni o sytuacji Polaków, którzy obecnie żyją na dawnych Kresach Wschodnich RP. Przedstawili prawdę o opuszczeniu przez polskie władze państwowe i ciężkiej walce o utrzymanie tożsamości narodowej. Po wykładzie padło sporo pytań do prowadzących. Można też było zakupić cegiełki na rzecz polskich grup przedszkolnych we Lwowie. W wykładzie uczestniczyła kilkunastoosobowa reprezentacja kadetów z klasy 2 Liceum Służb Mundurowych pod dowództwem pana ppor. rez. mgr Piotr Łojko.

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content