Opublikowano: 3 lipca 2015

Absolwenci Technikum im. Króla Jana III Sobieskiego (kształcącego w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik elektryk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i gospodarstwa domowego) uzyskali bardzo wysoką zdawalność na egzaminie maturalnym. Aż 80% tegorocznych absolwentów uzyskało świadectwa dojrzałości (przy średniej zdawalności w kraju dla tego typu szkół wynoszącej 64%)