Opublikowano: 22 września 2016

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku rozpoczął wdrożenie innowacji Programowanie komputerów drogą do sukcesu we wszystkich typach szkół w Technikum, Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Celem innowacji będzie nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności w zakresie stosowania języków programowania komputerów. Nowatorstwo innowacji polega między innymi na wprowadzeniu do programu zajęć z przedmiotu informatyka języka programowania C/C++ co ma uatrakcyjnić proces nauczania i sprostać wymaganiom współczesnej technologii.