Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Opublikowano: 24 marca 2020

Uczeń w wieku od 16 do 20 lat może ubiegać się o udział w Akademii, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
a) uzyskał średnią ocen w roku szkolnym 2018/2019 nie niższą niż 4,0 pkt lub ma udokumentowane osiągnięcia naukowe/sportowe/artystyczne;
b) wykazuje się zaangażowaniem społecznym;
c) przedstawi pomysł na realizację projektu w obszarze określonym w regulaminie.

Dochody nie mają tu znaczenia, ewentualnie jeżeli zarobki w rodzinie są niższe niż 1500 zł to wtedy stypendium może być większe niż 200 zł miesięcznie.

Więcej informacji tutaj: Akademia Liderów

Akademia Liderów 2020 regulamin

Informacje

Zachęcamy do udziału.

Opublikowano: 19 marca 2020

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń-luty 2020 zostaną przekazane uczniom w dniu 20 marca (piątek) po godz. 10.00 w formie elektronicznej na platformie UONET+ indywidualnie każdemu zdającemu. Jednocześnie informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i suplementy zostaną przekazane zdającym w późniejszym terminie.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, będą mogły złożyć deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 do 31 marca 2020 w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanej deklaracji na email: zszprzeworsk@gmail.com.
Wzór deklaracji:
opcja: zgłoszenie do egzaminu
a następnie: Uczniowie/słuchacze szkół
St. Mrugała

Opublikowano: 15 marca 2020
Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
W przypadkach absolutnie pilnych, przyjęcie interesanta zależy od decyzji dyrektora szkoły po wcześniejszym umówieniu interesanta:
tel. 16 648 75 74 lub email: zszprzeworsk@gmail.com
Dyrektor szkoły: Stanisław Mrugała
Opublikowano: 11 marca 2020

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku zawiesza zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od godz. 12.25 w środę 11 marca do dnia 25 marca włącznie.

Uczniu:

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

RStechnology - Patronat dla kierunku Technik mechanik

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content