Pokaż menu

Nawigacja ZSZ

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Opublikowano: 27 listopada 2020

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano: 23 listopada 2020

Celem konkursu jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

W przeprowadzeniu konkursu zostanie wykorzystana autorska platforma przeznaczona do edukacji najlepszych specjalistów w dziedzinie cyber security, która została opracowana przez kierownika katedry Cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – dra. hab. Bogdana Księżopolskiego. Czytaj dalej

Opublikowano: 18 listopada 2020

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII Wojewódzkim Konkursie Turystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” oraz konkursie fotograficznym „Powiat Przeworski jakiego nie znacie”, których organizatorem był Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku, a współorganizatorem: Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie oraz Oddział PTSM w Przemyślu. Konkursy odbywały się w ramach zadania publicznego pn. „Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży szkolnej poprzez konkursy krajoznawczo-turystyczne”.

Cel XVII Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” to m. in. promocja własnego regionu i Małych Ojczyzn, a także kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych oraz regionalnych. W tym roku ze względu na pandemię COVID – 19 odbyła się tylko I cześć, która polegała na opisaniu wybranego produktu turystycznego. Po zapoznaniu się z prezentacjami przygotowanymi przez młodzież, jury konkursu nagrodziło pierwszym miejscem dwa zespoły, które reprezentowały naszą szkołę: Andżelikę Czepiel, Izabelę Poznańską i Annę Rymarz – opiekun p. Agnieszka Kiszka oraz Adama Mroszczyka i Mikołaja Bukowińskiego – opiekun p. Marek Tonia.

W drugim konkursie, którego celem było ukazanie w obiektywie przeworskiej kultury, tradycji, zabytków, atrakcji turystycznych, przyrody, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla Powiatu Przeworskiego, uczniowie naszej szkoły również odnieśli sukces. Nagrodzone osoby to: Mikołaj Bukowiński, Adam Mroszczyk (I miejsce), Fabian Storek  (II miejsce) – opiekun p. Marek Tonia oraz Andżelika Czepiel (I miejsce) – opiekun p. Agnieszka Kiszka.

Nagrodzonym uczniom, opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

RStechnology - Patronat dla kierunku Technik mechanik

Projekty Unijne

Projekty Unijne

CodeWeek ZSZ 2022

CodeWeek ZSZ 2022
 Skip to content