Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Opublikowano: 31 stycznia 2021

Jest nam miło poinformować, że nasze technikum zostało wyróżnione po raz pierwszy zaszczytnym mianem „SREBRNA SZKOŁA” w ramach XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021.
Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, absolwentom oraz nauczycielom i wspólnie cieszymy się z tego sukcesu.
Szczegóły dotyczące rankingu można znaleźć na stronie: https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-podkarpacki

Opublikowano: 22 stycznia 2021

15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. Program stypendialny jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano: 14 stycznia 2021

W grudniu uczniowie klasy III technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w konkursach kulinarnych.

Organizatorem konkursu „Domowe przetwory w kolorach jesieni – konkurs na przepis ze zdjęciem” był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który zgodnie z celami statutowymi dokumentuje i wspiera kulturę mieszkańców obszarów wiejskich. Czytaj dalej

RStechnology - Patronat dla kierunku Technik mechanik

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content