Opublikowano: 21 lipca 2021

UWAGA! Kandydaci do szkół ponadpodstawowych

TECHNIKUM, LICEUM zaprasza
do udziału w rekrutacji uzupełniającej.

Pobierz wniosek wypełnij i przynieś do sekretariatu szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli napotkasz problem, przyjdź – pomożemy Ci.