Opublikowano: 7 października 2021

28 września 2021 Kadeci Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk i Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2087 Przeworsk uczestniczyli w Dniach Otwartych Koszar 34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu.

Impreza została zorganizowana z okazji Dnia Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas imprezy Kadeci i Strzelcy zapoznali się z obsługą karabinka GROT 5,56 mm, karabinu wyborowego SVD 7,62 mm oraz karabinu wyborowego BOR 7,62 mm. Ponadto wzięli udział w szkoleniu saperskim z wykorzystaniem wykrywacza metali oraz w szkoleniu MEDEVAC (medycznym). Mogli również obejrzeć pokaz walki wręcz oraz sprawdzić celność na osi strzeleckiej ASG z wykorzystaniem repliki karabinu BERYL. Opiekę nad Kadetami Klas Mundurowych i Strzelcami sprawowali panowie: chor. ZS Maciej CIEŚLAK i ppor. rez. Piotr ŁOJKO.

RELACJA FOTO – LINK DO ZDJĘĆ W ALBUMIE GOOGLE:

https://photos.app.goo.gl/823P71atQu4xaCoY9

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/kmzszprzeworsk

https://www.facebook.com/js2087przeworsk