Opublikowano: 20 października 2021

13 października 2021 Kadeci Klas Mundurowych ZSZ Przeworsk i Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2087 Przeworsk wykonali półroczne strzelanie kontrolne. Było to kolejne przedsięwzięcie przewidziane w październikowym – nie ukrywamy, że dość intensywnym – planie szkolenia ogniowego.

Szkolenie dla grupy podstawowej obejmowało:
1. Podstawy B.L.O.S.,
2. Naukę celowania i przyjmowania postaw strzeleckich,
3. Strzelanie szkolne amunicją bocznego zapłonu 22LR z odległości 25 metrów do tarczy nieruchomej,
4. Strzelanie bojowe do tarczy nieruchomej z odległości 25 metrów z wykorzystaniem następujących
jednostek broni palnej:

  • Karabin szturmowy AKM, kal. 7,62 x 39 mm,
  • Pistolet GLOCK 19, kal. 9 x 19 mm (parabellum),
  • Strzelba Mossberg 590, kal. 17/76.

Grupa zaawansowana (klasy 2LO i 3LO) wykonała strzelanie dynamiczne, które wymagało większego doświadczenia i kunsztu strzeleckiego.
Szkolenie przeprowadzili instruktorzy z Klubu Strzeleckiego „Kasztelan” przy LOK Rzeszów (w tym nasz absolwent Pan Michał JUCHA), instruktorzy z 21 batalionu dowodzenia w Rzeszowie oraz instruktorzy Jednostki Strzeleckiej 2087 Przeworsk. Opiekę nad Kadetami i Strzelcami sprawowali panowie: chor. ZS Maciej CIEŚLAK, ppor. rez. Piotr ŁOJKO oraz mgr Jacek SZEWERNIAK. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach.

LINK DO ZDJĘĆ:
https://photos.app.goo.gl/NBTrwu24t2QPQkun7

Ze względów bezpieczeństwa zdjęcia zostały wykonane po wykonaniu strzelania, na rozładowanej i przejrzanej
broni.

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/kmzszprzeworsk
https://www.facebook.com/js2087przeworsk

ORAZ NA YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UC5abqTYlhyHUPLrQhKIxuYg