Przeworsk

Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku