Opublikowano: 6 lutego 2020

Plan zamówień publicznych na rok 2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2020


2020.08.03 – ”Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową”

Załączniki:

SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – 2020.08.03

Załączniki nr 1-8 do SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – plik docx

Załącznik nr 9 do SIWZ – elektroniczna dokumentacja projektowa – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Ogłoszenie o zamówieniu nr 561770-N-2020–Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.08.19 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.08.20 – Unieważnienie postępowania – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową


2020.08.20 – ”Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową”

Załączniki:

SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – 2020.08.20

Załączniki nr 1-8 do SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Załącznik nr 9 do SIWZ – elektroniczna dokumentacja projektowa – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Ogłoszenie o zamówieniu nr 576057-N-2020 – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.09.04 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego  budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.09.22 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową


2020.10.21 – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Formularz zgłoszenia – otwarty nabór partnera do projektu pn. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” – plik pdf

Formularz zgłoszenia – otwarty nabór partnera do projektu pn. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych  w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” – plik doc

2020.11.16 – Informacja o wyniku otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”


2020.11.20 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2020.11.20 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa świeżego pieczywa w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”


2020.11.23 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2020.11.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”


2020.11.25 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część I – dostawa artykułów spożywczych – różnych, część II – dostawa owoców i warzyw

Załączniki:

2020.11.25 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa produktów spożywczych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – część I dostawa artykułów spożywczych – różnych, część II – dostawa owoców i warzyw


2020.12.15 – ”Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2020.12.15 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”