Opublikowano: 17 maja 2018

2018.02.02 – ”Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – prawo jazdy – 2018


2018.03.13 – ”Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej a następnie ich instalacja i uruchomienie”

Załączniki:

SIWZ – dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.03.21 – Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli, organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zapytanie ofertowe-kursy


2018.03.29 – Zapytanie ofertowe na na kompleksowe wyposażenie pracowni spawalniczej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zapytanie ofertowe – wyposażenie spawalni


2018.04.11 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Doradztwo zawodowe – PDF

SIWZ – doradztwo zawodowe – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe

Odpowiedź na zapytanie-2018.04.13

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Doradztwo zawodowe

Unieważnienie postępowania – Doradztwo zawodowe


2018.04.17 – ”Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

2018.04.18 – Modyfikacja treści SIWZ –

Zmiana wzoru umowy dotyczącej upoważnienia Dyrektora

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownie dydaktyczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1


2018.04.24 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – doradztwo zawodowe – 2018.04.24 – PDF

Załączniki do SIWZ – doradztwo zawodowe – 2018.04.24 – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe – 2018.04.24

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-doradztwo zawodowe-2018.05.04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-doradztwo zawodowe-2018.05.08