Opublikowano: 17 maja 2018

Plan zamówień publicznych na rok 2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2018


2018.02.02 – ”Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – prawo jazdy – 2018


2018.03.13 – ”Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej a następnie ich instalacja i uruchomienie”

Załączniki:

SIWZ – dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.03.21 – Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli, organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zapytanie ofertowe-kursy


2018.03.29 – Zapytanie ofertowe na na kompleksowe wyposażenie pracowni spawalniczej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zapytanie ofertowe – wyposażenie spawalni


2018.04.11 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Doradztwo zawodowe – PDF

SIWZ – doradztwo zawodowe – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe

Odpowiedź na zapytanie-2018.04.13

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Doradztwo zawodowe

Unieważnienie postępowania – Doradztwo zawodowe


2018.04.17 – ”Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

2018.04.18 – Modyfikacja treści SIWZ –

Zmiana wzoru umowy dotyczącej upoważnienia Dyrektora

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownie dydaktyczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1


2018.04.24 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – doradztwo zawodowe – 2018.04.24 – PDF

Załączniki do SIWZ – doradztwo zawodowe – 2018.04.24 – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe – 2018.04.24

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-doradztwo zawodowe-2018.05.04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-doradztwo zawodowe-2018.05.08


2018.05.08 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap I” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kursy dla uczniów i nauczycieli-etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 4, część 5, część 7 – 2018.05.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2, część 3, część 6 – 2018.05.24


2018.06.21 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie „Wymiana nawierzchni dziedzińca szkolnego z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej”

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – kostka brukowa -2018

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kostka brukowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kostka brukowa_2018.07.16


2018.06.25 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kursy/szkolenia dla uczniów i nauczycieli-etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 6 – 2018.07.10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 3, część 4, część 5, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11 – 2018.07.17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 2018.07.24


2018.07.06 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie: wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej


2018.09.07 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-doc

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-pracownia elektrotechniki i ekonomiczna

Unieważnienie postępowania – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w części I – dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem i przetestowaniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 20.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 3 – 24.09.2018 r.


2018.09.18 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownia elektrotechniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.09.2018 r.


2018.12.05 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -_mięso i produkty mięsne – 2018


2018.12.06 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – produkty spożywcze – 2018


2018.12.07 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pieczywo – 2018


2018.12.10 – Zapytanie o wycenę usługi rozeznania rynku dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów, usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Rozeznanie rynku-doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia – 2018.12.10