Przeworsk

Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Archiwum zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2018


2018.02.02 – ”Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – prawo jazdy – 2018


2018.03.13 – ”Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej a następnie ich instalacja i uruchomienie”

Załączniki:

SIWZ – dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


2018.03.21 – Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli, organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zapytanie ofertowe-kursy


2018.03.29 – Zapytanie ofertowe na na kompleksowe wyposażenie pracowni spawalniczej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Zapytanie ofertowe – wyposażenie spawalni


2018.04.11 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Doradztwo zawodowe – PDF

SIWZ – doradztwo zawodowe – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe

Odpowiedź na zapytanie-2018.04.13

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Doradztwo zawodowe

Unieważnienie postępowania – Doradztwo zawodowe


2018.04.17 – ”Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

2018.04.18 – Modyfikacja treści SIWZ –

Zmiana wzoru umowy dotyczącej upoważnienia Dyrektora

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownie dydaktyczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1


2018.04.24 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – doradztwo zawodowe – 2018.04.24 – PDF

Załączniki do SIWZ – doradztwo zawodowe – 2018.04.24 – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe – 2018.04.24

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-doradztwo zawodowe-2018.05.04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-doradztwo zawodowe-2018.05.08


2018.05.08 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap I” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli-edycja I

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kursy dla uczniów i nauczycieli-etap I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 4, część 5, część 7 – 2018.05.22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2, część 3, część 6 – 2018.05.24


2018.06.21 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie „Wymiana nawierzchni dziedzińca szkolnego z płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej”

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – kostka brukowa -2018

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-kostka brukowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kostka brukowa_2018.07.16


2018.06.25 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap II

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kursy/szkolenia dla uczniów i nauczycieli-etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 6 – 2018.07.10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 1, część 3, część 4, część 5, część 7, część 8, część 9, część 10, część 11 – 2018.07.17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 2018.07.24


2018.07.06 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na zadanie: wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej

Wyjaśnienie do zapytaniaofertowego wyposażenie pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej


2018.09.07 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-doc

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert-pracownia elektrotechniki i ekonomiczna

Unieważnienie postępowania – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki i pracowni ekonomicznej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w części I – dostawa mierników parametrów instalacji elektrycznych z uruchomieniem i przetestowaniem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 2 – 20.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część 3 – 24.09.2018 r.


2018.09.18 – „Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku” realizowana w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni podstaw elektrotechniki dla Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – pracownia elektrotechniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.09.2018 r.


2018.12.05 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -_mięso i produkty mięsne – 2018


2018.12.06 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – produkty spożywcze – 2018


2018.12.07 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2019 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pieczywo – 2018


2018.12.10 – Zapytanie o wycenę usługi rozeznania rynku dotyczącego organizacji i przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla uczennic/uczniów, usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Rozeznanie rynku-doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia – 2018.12.10

Plan zamówień publicznych na rok 2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2019


2019.01.03 – ”Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego” realizowanego w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – doradztwo zawodowe-PDF-2019.01.03

Załączniki do SIWZ – doradztwo zawodowe-DOCX-2019.01.03

Ogłoszenie o zamówieniu – Doradztwo zawodowe – 2019.01.03

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – doradztwo zawodowe-2019.01.11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – doradztwo zawodowe – 2019.01.15


2019.01.09 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III – PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III – DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap III

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III – 2019.01.15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap III

Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap III – 2019.01.18

2019.01.24 – Unieważnienie postępowania – cz. 9 – Kurs montera instalacji i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych z uprawnieniami elektrycznymi E i egzaminami SEP i UDT

2019.01.24 – Unieważnienie postępowania – cz. 6 – Kurs koparko-ładowarki III klasy uprawnień

2019.02.01 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4, cz. 7, cz. 8, cz. 10, cz. 12, cz. 13, cz. 14

2019.02.06 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy cz. 5, cz. 11


2019.02.05 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap IV” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap IV – plik PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku- etap IV – plik DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap IV

2019.02.14 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kursy dla uczniów – etap IV

2019.02.14 – Unieważnienie postępowania – cz. 2 – Kurs montera instalacji i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych z uprawnieniami elektrycznymi E i egzaminami SEP i UDT

2019.02.26 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy cz. 1


2019.02.14 – Zaproszenie do złożenie oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni budowlanej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

2019.02.14 – Zapytanie ofertowe – dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku

2019.02.21 – Zestawienie złożonych ofert – dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku

2019.02.26 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pracownia budowlana


2019.02.18 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap V” realizowanych w ramach i na potrzeby projektu pn. „Stawiamy na fachowców”.  Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap V – plik PDF

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap V – plik DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – etap V

2019.02.26 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kurs dla uczniów – etap V

2019.03.05 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs dla uczniów – etap V


2019.03.12 – ”Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZSZ

Załączniki do SIWZ – Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZSZ

Ogłoszenie o zamówieniu – Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZSZ

2019.03.21 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – kurs prawa jazdy kat. B

2019.03.22 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs prawa jazdy kat. B


2019.03.15 – Zapytanie o wycenę usługi rozeznania rynku dotyczącego wyposażenia pracowni w sprzęt komputerowy i elektroniczny dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Rozeznanie rynku dotyczące wyposażenia pracowni w sprzęt komputerowy


2019.04.12 – ”Dostawa wyposażenia pracowni w sprzęt komputerowy  i elektroniczny do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej – plik PDF

Załączniki do SIWZ – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej – plik DOC

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

2019.04.16 – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 16.04.2019 r. nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

2019.04.18 – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 18.04.2019 r. nie powoduje konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłuża terminu składania ofert.

2019.04.19 – Wyjaśnienia treści SWIZ

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 19.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.19 – Wyjaśnienia nr 2 treści SWIZ

Wyjaśnienia nr 2 dotyczące treści SIWZ z dnia 19.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.23 – Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 23.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.23 – Zmiana treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 23.04.2019 r. powodująca konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i przedłużająca termin składania ofert.

2019.04.23 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

2019.04.25 – Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ z dnia 25.04.2019 r. nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie przedłużają terminu składania ofert.

2019.04.29 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej

2019.05.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa wyposażenia pracowni komputerowej


2019.06.25 – ”Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku

Załączniki do SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku

Ogłoszenie o zamówieniu nr 564342-N-2019 – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

2019.06.26 – Załącznik nr 8 do SIWZ – dodano STWiORB – ogólną

2019.07.10 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.07.16 – Unieważnienie postępowania – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – Cz. 1 – Utwardzenie placu kostką brukową w ZSZ w Przeworsku, Cz. 2 – Prace remontowe dachu z papy oraz prace pokrewne


2019.07.16 – ”Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku – 16.07.2019

Załączniki do SIWZ – Wykonanie robót budowlanych w ZSZ w Przeworsku – 16.07.2019 – plik DOCX

Ogłoszenie o zamówieniu nr 574431-N-2019 – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

2019.07.31 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.08.05 – Unieważnienie postępowania – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – Cz. 2 – Prace remontowe dachu z papy oraz prace pokrewne

2019.08.07 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – Cz. 1 – Utwardzenie placu kostką brukową z Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2019.09.05 – ”Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

SIWZ – Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych  w Przeworsku – 05.09.2019

Załączniki do SIWZ- Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu w ZSZ w Przeworsku – plik docx

Załącznik nr 7 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu nr 593400-N-2019 – Wykonanie praz remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.09.20 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2019.10.03 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Wykonanie prac remontowych pokrycia dachu z papy oraz prace pokrewne w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2019.11.13 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2019.11.13 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Dostawa świeżego pieczywa w 2020 do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2019.11.20 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2019.11.20 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2019.12.04 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część I – dostawa artykułów spożywczych-różnych, część II – dostawa owoców i warzyw

Załączniki:

2019.12.04 – Unieważnienie postępowania – „Dostawa produktów spożywczych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część I – dostawa artykułów spożywczych-różnych, część II – dostawa owoców i warzyw


2019.12.12 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część I – dostawa artykułów spożywczych-różnych, część II – dostawa owoców i warzyw

Załączniki:

2019.12.12 – Unieważnienie postępowania – „Dostawa produktów spożywczych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część II – dostawa owoców i warzyw

2019.12.17 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa produktów spożywczych w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część 1  – dostawa artykułów spożywczych – różnych


2019.12.19 – ”Dostawa owoców i warzyw w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2019.12.19 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa owoców i warzyw w 2020 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2020 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2020


2020.08.03 – ”Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową”

Załączniki:

SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – 2020.08.03

Załączniki nr 1-8 do SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – plik docx

Załącznik nr 9 do SIWZ – elektroniczna dokumentacja projektowa – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Ogłoszenie o zamówieniu nr 561770-N-2020–Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.08.19 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.08.20 – Unieważnienie postępowania – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową


2020.08.20 – ”Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową”

Załączniki:

SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową – 2020.08.20

Załączniki nr 1-8 do SIWZ – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Załącznik nr 9 do SIWZ – elektroniczna dokumentacja projektowa – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

Ogłoszenie o zamówieniu nr 576057-N-2020 – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.09.04 – Informacja o danych ogłoszonych podczas otwarcia ofert – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego  budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową

2020.09.22 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku na część użytkową


2020.10.21 – Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Formularz zgłoszenia – otwarty nabór partnera do projektu pn. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” – plik pdf

Formularz zgłoszenia – otwarty nabór partnera do projektu pn. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych  w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy” – plik doc

2020.11.16 – Informacja o wyniku otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy”


2020.11.20 – ”Dostawa świeżego pieczywa w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2020.11.20 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa świeżego pieczywa w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”


2020.11.23 – ”Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2020.11.23 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa mięsa i produktów mięsnych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”


2020.11.25 – ”Dostawa produktów spożywczych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku” – część I – dostawa artykułów spożywczych – różnych, część II – dostawa owoców i warzyw

Załączniki:

2020.11.25 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Dostawa produktów spożywczych w 2021 r. do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku – część I dostawa artykułów spożywczych – różnych, część II – dostawa owoców i warzyw


2020.12.15 – ”Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

2020.12.15 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

 
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan zamówień publicznych na rok 2021,
których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 11.08.2021 r.


2021.03.16 – ”Modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Modernizacja sieci internetowej w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.05.11 – Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów, kursów zawodowych oraz szkoleń w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.05.17 – Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.05.28 – „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja I”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja I”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.1.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.06.29 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja II”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja II”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.5.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.07.02 – Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.


2021.07.09 – Rozeznanie rynku – Ponowne zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy komputerów przenośnych do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku.


2021.07.22 –  „Zakup i dostawa laptopów do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa laptopów do zdalnego nauczania dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.6.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.08.12 –  „Utwardzenie działek budowlanych nr 430, nr 431 i nr 432 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Krasickiego 9 w m. Przeworsk”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Utwardzenie działek budowlanych nr 430, nr 431 i nr 432 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Krasickiego 9 w m. Przeworsk”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.7.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.09.06 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja III”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.8.2021

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


2021.10.27 – Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni żywienia do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni żywienia do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku


2021.11.09 – Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni żywienia-02 do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z załącznikami – pracownia żywienia

2021.11.17 – Zestawienie złożonych ofert – pracownia żywienia

2021.11.19 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


2021.11.23 – Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni żywienia-02 do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

2021.11.23 – Zapytanie ofertowe 2/2021 – pracownia żywienia

2021.11.23 – Ogłoszenie nr 80408 – serwis Baza Konkurencyjności

2021.12.01 – Zestawienie złożonych ofert – pracownia żywienia

2021.12.02 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pracownia żywienia

2021.12.02 – Rozstrzygnięcie_ogłoszenia nr 80408 – serwis Baza Konkurencyjności


2021.12.30 – Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów/szkoleń w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

 

Plan zamówień publicznych na rok 2022 których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022


 

2022.01.12 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja IV”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja IV”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.1.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.01.14 – Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe- Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku – wersja pdf

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku – wersja edytowalna

2022.01.25 – Zestawienie złożonych ofert – Zakup i dostawa pracowni budowlanej

2022.01.27 – Unieważnienie zapytania ofertowego – zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku


 

2022.02.03 – Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworsku2-wer. pdf

Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni budowlanej do ZSZ w Przeworskua2-wer. edytowalna

2022.02.10 – Zestawienie złożonych ofert – Zakup i dostawa pracownia budowlanej

2022.02.21 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – pracownia budowlana


 

2022.03.18 –Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/uczennic i nauczycieli ZSZ w Przeworsku


 

2022.03.29 –  „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja V”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku – edycja V”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.7.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.05.09 –Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do ZSZ w Przeworsku


 

2022.05.19 –Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku – 2

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia pracowni samochodowej do ZSZ w Przeworsku – 2


 

2022.06.07 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.8.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.06.15 –  Ogłoszenie o I licytacji na kuchenki elektryczne oraz kocioł gazowy C.O.

Ogłoszenie o I licytacji – 2022.06.15


 

2022.08.03 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsk”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.12.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.08.10 – Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – pracownia elektryczna – wersja PDF

Zapytanie ofertowe – pracownia elektryczna – wersja edytowalna


 

2022.08.26 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-III”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-III”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.15.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,97434,e36d63abcce1c68b347bce14d2c853b9.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.08.29 – Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – pracownia elektryczna – wersja PDF_2

Zapytanie ofertowe – pracownia elektryczna – wersja edytowalna_2


 

2022.09.21 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-IV”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-IV”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.17.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,100651,577ce6c6a40dd525dffb99e780a08a1b.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.10.27 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-V”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-V”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.18.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,105358,d213b85e60397647586fc3d7f114630a.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.11.15 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-VI”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-VI”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.20.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,107588,262411ed4b4f3e2463c9dffb5d74b0ea.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.11.30 –  „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-VII”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-VII”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.23.2022

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,109864,03e084d4758ca702a0767cf7b1574c6f.html w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


 

2022.12.28 –Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/uczennic i nauczycieli ZSZ w Przeworsku

 
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku

2022.12.28 –Rozeznanie rynku – Zapytanie o wycenę usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursów i kursów zawodowych dla uczennic/uczniów, organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Załączniki:

2023.01.10 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.1.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.01.26 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-2”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-2”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.3.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.03.17 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-3”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-3”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.4.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.04.18 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-4”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-4”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.6.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.05.19 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.7.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.05.25 – Zapytanie ofertowe „Remont sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł określonej na podstawie
art. 2 ust 1 ustawy Pzp.

Nazwa zadania pn.: „Remont sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.8.2023

2023.06.01 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych-2”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych-2”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.9.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.06.22 – „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych-3”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-dostawa komputerów przenośnych-3”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.12.2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:TUTAJ w zakładce „PORTAL WYKONAWCÓW” a następnie „POSTĘPOWANIA” i „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” pod w/w nazwą zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu i Specyfikacja Warunków Zamówienia.

Na stronie tej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem:

2023.07.25 – Zapytanie ofertowe - „Dostawa wyposażenia ekopracowni OZE do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

W związku z realizacją przez Powiat Przeworski zadania pn. „Ekopracownia OZE – zielone serce Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku (powiat: przeworski)” realizowanego w ramach programu priorytetowego “Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na podstawie naboru konkursowego pn. “EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
zapraszamy do złożenie oferty cenowej.

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późniejszymi zmianami).

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł określonej na podstawie
art. 2 ust 1 ustawy Pzp.

Nazwa zadania pn.: „Dostawa wyposażenia ekopracowni OZE do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku”

Znak sprawy: ZSZ-KA.26.13.2023

Załączniki:

2023.09.21 – Ogłoszenie

o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu:

Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027
Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian
Działanie 07.13. Szkolnictwo zawodowe

Załączniki:

UWAGA – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 27.10.2023 r.

Zmiana treści ogłoszenia z przedłużeniem terminu składania ofert a dnia 10.10.2023 r.

UWAGA – przedłużenie terminu składania ofert do dnia 03.11.2023

Zmiana treści ogłoszenia z przedłużeniem terminu składania ofert z dnia 25.10.2023 r.