2BMS
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55   j.angielski-1/2 Ol d109
j.angielski-2/2 PJ 04
  pr. rob. tyn-1/4 NK w20
pkm-2/4 Ko a102
pr. ob. i na-4/4 BJ w25
j.angielski-1/2 Ol d109
2 8:00- 8:45 j.polski LA 9 j.polski LA 9 informatyka-1/2 SU k2
wf-2/2 WJ hs2
pr. rob. tyn-1/4 NK w20
pr.ob.-2/4 MR w32
pr. diag.-3/4 NA w26
pr. ob. i na-4/4 BJ w25
r_matematyka US a6
3 8:50- 9:35 r_fizyka MJ 16 r_matematyka US a6 j.niemiecki-1/2 MG a210
j.rosyjski-2/2 Sa a205
pr. rob. tyn-1/4 NK w20
pr.ob.-2/4 MR w32
pr. diag.-3/4 NA w26
pr. ob. i na-4/4 BJ w25
r_fizyka MJ 16
4 9:40-10:25 religia Wo 13 geografia JP 21 chemia 14 podst. bud.-1/4 FK k3
pr.ob.-2/4 MR w32
pr. diag.-3/4 NA w26
pr. ob. i na-4/4 BJ w25
j.niemiecki-1/2 MG a210
j.rosyjski-2/2 Sa a205
5 10:35-11:20 prac. mur.-1/4 NK w20
te. wytw.-2/4 CW w21
pr. ob. i na-3/4 BJ w25
pr. diag.-4/4 NA w26
wf-1/2 GP hs2
wf-2/2 WJ sił
biologia SM 19 r_matematyka US a6 wf-1/2 GP sił
informatyka-2/2 SU d106
6 11:25-12:10 prac. mur.-1/4 NK w20
te. wytw.-2/4 CW w21
pr. ob. i na-3/4 BJ w25
pr. diag.-4/4 NA w26
wf-1/2 GP hs2
wf-2/2 WJ sg1
zaj. wych US a6 wyk. ro. tyn-1/4 NK a204
te. wytw.-2/4 MR w22
p. el. s.-3/4 MT w28
religia Wo 03
7 12:25-13:10 prac. mur.-1/4 NK w20
te.ob.s.-2/4 Ko a102
pr. ob. i na-3/4 BJ w25
pr. diag.-4/4 NA w26
historia AB 8 wyk. ko. mur-1/4 KW w13
dok. tech.-2/4 SU a7
pod. i nad.-3/4 PW k3
wyk. ro. tyn-1/4 NK w10
te. wytw.-2/4 MR w22
pkm-3/4 Ko a102
przedsięb. GL d110
8 13:20-14:05 wyk. ro. tyn-1/4 NK w20
te.ob.s.-2/4 Ko a102
pr. ob. i na-3/4 BJ w25
wyk. ko. mur-1/4 KW w13
pod.s.i r.-2/4 MT w28
silniki-3/4 DS a106
proj. kon. b-1/4 KW w13
pod.s.i r.-2/4 MT w28
prze. ruchu-3/4 Ko a102
j.polski LA 9 historia AB 8
9 14:10-14:55       dia. ob. na.-3/4 NA a105 j.angielski-2/2 PJ d112
Obowiązuje od: 30 stycznia 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum