2EP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 pr.m.ur.k.in-1/2 JB w19
joz-2/2 Ol d109
prac. pod. e-1/2 MT w28
pr.proj.opr.-2/2 ŁA a10
wf-1/2 JC sg1 mo.ur.ko.ma-1/2 MT w28
j.angielski-2/2 Sz d112
j.polski PL 18
2 8:00- 8:45 pr.m.ur.k.in-1/2 JB w19
pr. prog.ap-2/2 ŁA d106
prac. pod. e-1/2 MT w28
j.angielski-2/2 Sz d112
wf-1/2 JC sg1 j.polski PL 18 historia AB 8
3 8:50- 9:35 pr.m.ur.k.in-1/2 JB w19
pr. prog.ap-2/2 ŁA d106
geografia JP 21 chemia 14 j.polski PL 18 biologia SM 19
4 9:40-10:25 pr.m.ur.k.in-1/2 JB w19
informatyka-2/2 MM a3
informatyka-1/2 MM a10
proj. opr.-2/2 ŁA a3
r_fizyka MJ 16 mo.ur.ko.in-1/2 JB w19
prog. ap. in-2/2 ŁA w10
religia Wo 03
5 10:35-11:20 mo.ur.ko.ma-1/2 MT w28
pr.pod.prog.-2/2 WP k2
pod.el.-1/2 PR a7
proj. opr.-2/2 ŁA d106
pod.el.-1/2 PR a109
pr. p.i ad.b-2/2 MK a10
zaj. wych St a207 j.angielski-1/2 SD w10
pod. progr.-2/2 FM k2
6 11:25-12:10 mo.ur.ko.ma-1/2 MT w28
pr.pod.prog.-2/2 WP k2
j.niemiecki-1/2 St a207
j.rosyjski-2/2 Sa a205
mo.ur.ko.in-1/2 JB w19
pr. i ad.b.d-2/2 MK d107
historia AB 8 r_matematyka NB 16
7 12:25-13:10 religia Wo 03 j.niemiecki-1/2 St a207
j.rosyjski-2/2 Sa a205
przedsięb. GL d110 r_matematyka NB 20 r_fizyka MJ 16
8 13:20-14:05 wf-1/2 JC sg1 j.angielski-1/2 SD w10
wf-2/2 hs2
wf-2/2 hs2 r_matematyka NB 20 pod. progr.-2/2 FM a7
9 14:10-14:55     wf-2/2 sg1    
Obowiązuje od: 30 stycznia 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 02.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum