Opublikowano: 27 listopada 2019

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa realizowana przez wolontariuszy i wspierana przez Komisję Europejską, promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

Nasza szkoła zgłosiła dwie inicjatywy związane z propagowaniem nauki programowania wśród uczniów klas informatycznych:

1. PIX Programming Challenge PL 2019 – Międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania blokowego jak również tekstowego w języku Python, którego partnerem strategicznym jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Programowanie komputerów drogą do sukcesu – Zdobywanie międzynarodowych certyfikatów z programowania w ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco:

  • CLA: Programming Essentials in C
  • CPA: Programming Essentials in C++
  • CLP: Advanced Programming in C
  • CPP: Advanced Programming in C++
  • PCAP: Programming Essentials in Python

Każdy z 21 uczestników otrzymał certyfikat z aktywności związanej z programowaniem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://codeweek.eu

Organizacja obu przedsięwzięć oraz opieka merytoryczna nad młodzieżą klas informatycznych: Krzysztof Mucha