Opublikowano: 15 lutego 2020

W ramach Europejskiego Dnia Bezpiecznego Internetu w dniu 11 lutego rozpoczęła się kampania informacyjna na temat bezpiecznego Internetu. W Polsce nad akcją czuwa Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Komenda Główna Policji.

Nasza szkoła biorąc udział w kampanii została zgłoszona do konkursu na najlepszą inicjatywę DBI. Ponadto na terenie szkoły zostały rozwieszone plakaty informacyjne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczniowie pod opieką Pani Agnieszki Łuksik wykonali tematyczną gazetkę szkolną. W bibliotece szkolnej jest możliwość skorzystania z ulotek informacyjnych z instruktażem na temat cyberprzemocy oraz zasad prywatności w mediach społecznościowych.

Wychowawcy klas podczas spotkań z wychowankami wyemitowali film „Ktoś wrzucił jej nagie zdjęcia do sieci”- reżysera życia. Radiowęzeł szkolny wyemitował audycję informacyjną. Odbył się także szkolny konkurs wiedzy o internecie w którym udział wzięły klasy 1EI, 1I, 1TI, 1RZ, 1TES.

Komisja wyłoniła 10 finalistów:

1. Kacper F. 1EI
2. Daniel W. 1EI
3. Mateusz H. 1I
4. Mikołaj T. 1I
5. Mateusz P. 1EI
6. Aleksander K. 1TI
7. Kacper K. 1TES
8. Maciej M. 1TI
9. Jakub M. 1I
10. Mateusz T. 1EI

Zwycięzcom gratulujemy.

Dbałość o bezpieczeństwo w internecie jest priorytetem w naszej szkole.