Opublikowano: 10 października 2021

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

Proszę zgłaszać inicjatywy przez nauczycieli uczących informatyki oraz przedmiotów zawodowych informatycznych.

Każdy uczestnik, nauczyciel jak również szkoła otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Certyfikaty uczestnictwa w tej europejskiej inicjatywie promującej programowanie można wykorzystać w różnego rodzaju programach stypendialnych realizowanych przez naszą szkołę.

Szczegóły na stronie: codeweek.eu