Opublikowano: 11 czerwca 2019

 

 „ Wymagajcie od siebie , choćby inni od was nie wymagali”- ten apel Świętego Jana Pawła II nie ma ani konkretnego adresata, ani też przestrzeni, która by niosła ograniczenia. Jest skierowany do Ciebie i do mnie. Realizowanie go nawet w najprostszych aspektach życia wymaga jednak wysiłku. Jest  często trudne, ponieważ nie niesie obietnicy nagrody. Nie daje żadnych przywilejów a może nawet spowodować społeczny ostracyzm. Tę drogę wybierają nieliczni z własnej woli…

    Takimi ludźmi są dwaj uczniowie naszej szkoły. Laureaci XIV edycji  ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, których sylwetki przedstawiła i do konkursu przygotowała pani Bogusława Chmura nauczyciel języka polskiego w ZSZ w Przeworsku.

Pierwszy z nich dopiero rozpoczął przygodę z naszą szkołą. To Jakub Fołta z klasy Technikum Ekonomicznego. Wspaniały  harcerz, pielgrzym, lektor i orator. Człowiek, który świadomie wybierając formy przeżywania swego życia wciąż przekracza granice własnych możliwości. Jest zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy ciekawe i ważne – na Ukrainie jako wolontariusz „ Szlachetnej Paczki”, na Monte Cassino jako Polak oddający hołd poległym, na  szlakach biegów upamiętniających wielkich ludzi w naszej historii jako osoba odpowiedzialna za porządek. Gdy ktoś będzie  w potrzebie znajdzie w nim pomoc, ponieważ należy do Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest też pielgrzymem na trasie Świętego Jakuba  i przybliża historię Gackiej Drużyny Bartoszowej podczas Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Golubiu- Dobrzyniu. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw Jakuba. Istotne jest jednak to, że jest  taki sam jak rówieśnicy a wciąż podnosi sobie poprzeczkę.

Drugi z nagrodzonych uczniów w tym roku szkolnym  kończy szkołę w zawodzie kucharz. To Szymon Lewandowski. Wytrwały wolontariusz, który w swych działaniach pozaszkolnych wielokrotnie dał się poznać jako osoba pomysłowa i odporna na przeciwności  losu. To on wypracował sobie miejsce w przestrzeni życia szkolnego i lokalnego. Zaangażował się w Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jesteś Światłem !” promujący wolontariat jako przestrzeń czynienia dobra. Brał udział w takich inicjatywach jak „ Festiwal ciast i ciasteczek” i charytatywnych zbiórkach funduszy na upominki dla podopiecznych Hospicjum im. Św. Jadwigi w Przeworsku oraz Domu Opieki Społecznej. Sam wielokrotnie podczas zajęć pozalekcyjnych dał się poznać jako  człowiek  sumienny i cierpliwy przygotowując  własnoręcznie ozdoby i upominki dla podopiecznych tychże instytucji. Jest też pomysłodawcą wystawy „ Życie – wartość dodana”, która w naszej szkole pozwoliła poznać  kreatywność artystyczną osób ciężko chorych i w podeszłym wieku, zmuszając do podjęcia refleksji nad własnymi dokonaniami  ludzi młodych.

        Podczas uroczystości rozdania nagród w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej pomysłodawczyni inicjatywy – pani prof. dr hab. Krystyna Chałas podkreśliła, iż promowanie wartości to jedno z najważniejszych zadań dla współczesnego człowieka. W kulturze masowej przesyconej antywzorcami odwaga pokazywania działań dobrych i  społecznie użytecznych powinna być priorytetem. Z kolei pan prof. dr hab. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Oświaty i Sportu powołując się na autorytet Świętego Jana Pawła II zachęcił młodzież do walki                       o   „ swoje Westerplatte!….” i odważnego pokazywania światu ideałów, z których powinni  być dumni.

Pan Senator Łukasz Mikołajczyk wspierając inicjatywę konkursu wspomniał, iż właśnie lokalne inicjatywy były często w historii źródłem przemian, na których zyskiwały całe państwa i narody.

   Wyróżnieni uczniowie otrzymali wspaniałe statuetki i książki z rysem biograficznym wszystkich zakwalifikowanych koleżanek i kolegów. A trzeba przyznać, że znalezienie się w gronie wyróżnionych nie było łatwe. Wzorem lat ubiegłych na około 200 nadesłanych biografii komisja wybrała  zaledwie 18 tworząc w ten sposób niezwykłą publikację.  W uroczystościach wręczenia uczestniczyli pan dyrektor ZSZ Stanisław Mrugała, pani Bogusława Chmura, mamy uczniów pani Monika Lewandowska, pani Beata Fołta i siostra Jakuba.

Zwycięzcom gratuluję pięknego życia!   Bogusława Chmura opiekun laureatów konkursu.