Opublikowano: 2 stycznia 2020
REGULAMIN
HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PRZEWORSKU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU PRZEWORSKIEGO

CEL:
-popularyzacja halowej piłki nożnej
-stworzenie rywalizacji sportowej wśród młodzieży szkolnej
ORGANIZATOR :
-Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku, ul I. Krasickiego 9
UCZESTNICTWO:
-zapisy odbywają się do dnia 29.01.2020r pod nr tel.
sekretariat ZSZ 16-648-75-74
oraz u nauczycieli wychowania fizycznego;
Adam Łapa 698-660-271
Urszula Kruk 602-454-237
-w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny mieszane chłopców i dziewcząt rocz. 2005, 2006, 2007, 2008
PRZEPISY GRY:
– turniej będzie przeprowadzony zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
– zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz
– zespół liczy dowolną liczbę zawodników w całym turnieju
– czas gry uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn
– boisko o wymiarach 40 x 20m, bramki 3 x 2
– pole bramkowe półłuk o promieniu 6 m
– rzut karny 7m
– gra bez spalonego
– wznawianie gry ręką przez bramkarza
– nogą wprowadzamy rzut rożny i aut
– zmiany hokejowe
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
-turniej zostanie rozegrany w hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku w dniu 31.01.2020 r.(piątek)
od godz. 09:00
PROGRAM ZAWODÓW:
-godz. 09:00 do 09:15 – rozpoczęcie zawodów, przywitanie przybyłych drużyn, przyjmowanie list zgłoszeniowych
NAGRODY:
-za I – III miejsce puchar i pamiątkowy dyplom
-nagroda dla najlepszego bramkarza i strzelca turnieju
-dla wszystkich uczestników upominki