Opublikowano: 30 kwietnia 2021

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli:

 

− Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy do projektu 2023
− Załącznik nr 5 – Deklaracja udziału w projekcie 2023
− Załącznik nr 6 – Oświadczenie o danych projekcie 2023
− Załącznik nr 7 – Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie