Opublikowano: 31 grudnia 2020

Projekt International experience for better future  o numerze 2020-1-PL01-KA102-079516 realizowany w ramach Programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wystartował!

W ramach projektu młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rachunkowości m.in. wyjedzie do hiszpańskiej Malagi, by tam odbyć praktyki zawodowe, a także pozna kulturę i tradycję regionu. Pozwoli to również na podniesienie kompetencji językowych oraz lepiej przygotuje naszych uczniów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Regulamin Uczestnictwa i Rekrutacji oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są tutaj.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału!