Opublikowano: 5 czerwca 2019

W dniu 31 maja w Przemyślu odbył się finał I edycji konkursu „Mój Region. To ciekawe, to ważne” organizowany przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Celem konkursu było wzbudzenie u młodzieży zainteresowania środowiskiem lokalnym oraz rozwijanie twórczego myślenia oraz umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i porządkowania informacji, jak również przekazywania tych informacji w zwięzłych, dziennikarskich formach.

W finale konkursu wziął udział uczeń naszej szkoły – Jakub Fołta z klasy I TBE. W formie prezentacji multimedialnej przybliżył sylwetkę Józefa Ulmy z Markowej i jego działalność społeczną. Przypomniał również o bohaterstwie i męczeńskiej śmierci całej rodziny, która została brutalnie zamordowana na oczach całej wsi za to, że ukrywała w swoim domu Żydów. Jakub zaprosił również wszystkich uczestników do Muzeum Polaków Ratujących Żydów, jedynego takiego obiektu w Polsce. Kuba za swoją prezentację otrzymał wyróżnienie. Już teraz poszukujemy inspiracji i materiałów na następną edycję tego konkursu licząc na dalsze sukcesy naszego ucznia.