Opublikowano: 11 października 2017

Tak brzmiało  hasło przewodnie tegorocznej pielgrzymki maturzystów do tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. Miała ona miejsce 7 października 2017r. i była radosnym zadaniem wypraszania łask przy pomocy narzędzia ratującego świat – różańca. Zbiegła się też w czasie z inną, bardzo ważną inicjatywą Kościoła Katolickiego „ Różaniec do granic” w którą spontanicznie włączyła się młodzież, nauczyciele    i wychowawcy  rozważając w czasie podróży tajemnice życia Chrystusa zamknięte w tej pięknej modlitwie .  

Pierwszym etapem pielgrzymki był pobyt w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. To tutaj  w 2002 r. Ojciec Święty – Jan Paweł II  dokonał aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Następnie zwiedziliśmy  Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się!” i posłuchaliśmy wykładu siostry Zacheuszy o trudnej drodze do powołania Siostry Faustyny Kowalskiej i jej niezwykłej misji głoszenia światu Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie w kaplicy Bożego Miłosierdzia ruszyliśmy w dalszą drogę.

Częstochowa powitała nas jasnym niebem i słońcem. Tutaj już o 15. 00 w Bazylice wszyscy maturzyści, wychowawcy i katecheci archidiecezji przemyskiej uczestniczyli w zawiązaniu wspólnoty. Następnie współtworzyli konferencję prowadzoną przez księdza Adama Bienię dając wspaniałe świadectwa swej wiary. Wzruszające słowa wypowiedziane przez wielu młodych ludzi w tym ucznia naszej szkoły – Pawła Mazurka z klasy 4  TIE  dają ogromną siłę do dalszych zmagań także w naszym życiu. Wspaniałym przeżyciem była także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich animowana         przez młodzież z Krosna. Msza święta koncelebrowana przez księdza biskupa Stanisława Jamrozka jeszcze raz przywołała hasło pielgrzymki „ Być żywym diamentem w koronie Maryi” – tę misję, jak podkreślił ksiądz biskup   w homilii należy wykonać wkładając swój trud w przygotowania do egzaminu maturalnego.  Na zakończenie uroczystej mszy słowo do młodych skierował także grecki biskup Pedro, który z kolei zwrócił uwagę na  szczególny czas . Dla młodych jest to czas próby, ale też czas niepowtarzalnej szansy, która nigdy nie wróci. Refleksję podczas Apelu Jasnogórskiego wzbudził w sercach młodych ksiądz doktor Waldemar Janiga , dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej. Zaapelował o odrzucenie próżności, małostkowości i życia z prądem na rzecz poszukiwania własnej niepowtarzalności. W oczach Boga przecież każdy z nas jest wyjątkowy. Zmęczeni, ale zadowoleni powróciliśmy do swej codzienności po to, aby swym życiem potwierdzić pielgrzymkowe hasło.

Patrycja Kruk, kl. 4 TŻU