Opublikowano: 2 września 2021

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

TATY

Pani Wicedyrektor Ilony Sznajder-Jabłońskiej

Wobec ogromnej straty, która dosięgła Panią, niełatwo znaleźć słowa pociechy. W tych trudnych chwilach życzymy Pani i całej Rodzinie dużo sił do zniesienia bólu, który tylko czas może złagodzić.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
Pracownicy i Młodzież
Zespołu Szkół Zawodowych
w Przeworsku