Opublikowano: 9 stycznia 2023

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej
dla uczniów

Szkół Podstawowych Powiatu Przeworskiego

„NASZA ZIEMIA W NASZYCH RĘKACH”

2022/2023

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia