Opublikowano: 22 maja 2022

W dniu 20.05.2022 w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbył się konkurs z programowania dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu przeworskiego, który był podsumowaniem 6-ciu miesięcznych zajęć prowadzonych raz w tygodniu w dwóch blokach tematycznych:

  1. Projektowanie stron WWW z wykorzystaniem języka HTML oraz CSS
  2. Programowanie w języku JavaScript

Jednym z kluczowych warunków udziału w tym konkursie była wysoka frekwencja na zajęciach, aktywność podczas lekcji online oraz dodatkowe projekty w formie zadań domowych stanowiące podsumowanie każdej jednostki lekcyjnej.

W październiku rozesłaliśmy do wszystkich szkół z terenu powiatu przeworskiego informację na temat prowadzonych zajęć w formie zdalnej.

Osiem szkół zgłosiło swoich uczniów na dodatkowe zajęcia z programowania wśród których znaleźli się:

– Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Rozborzu

– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sieniawie

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Przeworsku

– Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie

– Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy

– Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Nowosielcach

Po przywitaniu wszystkich i krótkim wstępie uczniowie przystąpili do rywalizacji, która polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych w dwóch obszarach tematycznych zgodnie z przynależnością do poszczególnych grup.

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do rywalizacji konkursowej:

Grupa JavaScript


1. Szczepański Błażej
2. Markowski Maciej
3. Drapała Paweł
4. Kogut Szymon
5. Murdzia Wiktor
6. Hanejko Wojciech

Grupa HTML, CSS


1. Balawender Krystian
2. Cużytek Miłosz
3. Demko Bartosz
4. Harpula Kacper
5. Nowak Dariusz
6. Piątek Karol
7. Saczek Mikołaj
8. Skórski Krystian
9. Słysz Hubert
10. Słysz Konrad
11. Stecko Jakub
12. Stępak Maciej
13. Zardzewiały Wojciech
14. Zieliński Łukasz

W każdej grupie tematycznej nagrody specjalne otrzymało trzech uczniów z najwyższą ilością punktów:

Grupa JavaScript

I miejsceWojciech Hanejko

II miejsceWiktor Murdzia

III miejscePaweł Drapała

Grupa HTML, CSS

I miejsceKacper Harpula

II miejsceKrystian Skórski

III miejsceMaciej Stępak

Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat uczestnictwa w zajęciach z programowania w ramach EU CODE WEEK czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania oraz drobny upominek a trzy najwyżej punktowane miejsca nagrody rzeczowe.

Pragnę podziękować opiekunom, rodzicom, nauczycielom oraz wychowawcom, którzy zapewnili opiekę młodzieży podczas dojazdu do naszej szkoły.

Dziękuję również Panu Dyrektorowi Stanisławomi Mrugale za ufundowanie drobnych upominków i nagród rzeczowych oraz pomocy w zorganizowaniu konkursu.

Dziękuję prowadzącym zajęcia: uczniom klasy 3TISebastianowi Wikierze oraz Kamilowi Morawskiemu, którzy przygotowali pytania konkursowe oraz za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, zapraszamy za rok i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Koordynator konkursu: Krzysztof Mucha