Opublikowano: 9 grudnia 2014

Zespół Szkół Zawodowych
im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Ignacego Krasickiego 9
37-200 Przeworsk

tel: 16-648-75-74

fax: 16-648-74-06

e-mail: zszprzeworsk@gmail.com