Opublikowano: 24 marca 2015

  podkarpacie stawia nz logo

Kuchnia włoska drogą do sukcesu zawodowego


Program nauczania w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

download


Warsztaty nauczycieli w szkole partnerskiej Universita dei Sapori.

download


Sprawozdanie z warsztatów nauczycieli.

download


Warsztaty uczniów i nauczycieli w szkole partnerskiej Universita dei Sapori.

download


Sprawozdanie z warsztatów uczniów i nauczycieli.

download


Prezentacja programu „Kuchnia włoska drogą do sukcesu zawodowego”.

download


Propozycja potraw do wykorzystania podczas realizacji programu „Kuchnia włoska drogą do sukcesu zawodowego”.

download