Opublikowano: 25 czerwca 2015

Zespół Szkół Zawodowych

prowadzi nabór na następujące

kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

 

  1. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

  2. M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

  3. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

  4. M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

Ogłoszenie w formacie pdf