Opublikowano: 15 grudnia 2017

W dniu 14 XII 2017 roku  klasa 1 Technikum Informatycznego pod opieką pani mgr Agaty Babiarz zwiedzała wystawę z okazji powstania publikacji ,,Historia Ordynacji Przeworskiej Książąt Lubomirskich”.  Autorka wystawy i publikacji – kustosz Muzeum w Przeworsku pani Małgorzata Wołoszyn przybliżyła nam powstanie, rozwój i funkcjonowanie do schyłku 1944 roku Ordynacji Przeworskiej. Na tej ciekawej lekcji historii poznaliśmy efekty pracy dla naszej Małej Ojczyzny trzech pokoleń Lubomirskich – Henryka, Jerzego i Andrzeja. Dowiedzieliśmy się, że za ich czasów Ordynacja Przeworska była jednym z najlepiej zagospodarowanych majątków na ziemiach polskich. Przez dziesięciolecia utrzymywali oni Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, wspierali wiele organizacji i towarzystw społecznych. Wybudowali największą w Galicji cukrownię, a ich  wkład w rozwój kultury narodowej i naszego regionu jest ogromny. Wszystkich uczniów zachęcamy do obejrzenia tej interesującej wystawy  do 31 I 2018 roku.