Opublikowano: 20 października 2022

HARMONOGRAM PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PRZEWORSKU od 4 maja do 22 maja 2023 r.


Harmonogram egzaminów w 2023 roku


Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2022/2023


Komunikat o przyborach w 2023 r.


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023


Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023


Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023 przystąpić do egzaminu maturalnego


Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej: