Opublikowano: 6 stycznia 2020

mLegitymacja szkolna

MLegitymacja jest dokumentem szkolnym równoważnym z tradycyjną formą legitymacji szkolnej, ale wyświetlana jest na ekranie telefonu.

Więcej informacji nt mLegitymacji można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna.

Aby uzyskać mLegitymację należy:

– wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie mLegitymacji (do pobrania poniżej); w przypadku uczniów niepełnoletnich wniosek wypełniają rodzice (opiekunowie),

– wysłać poprzez dziennik elektroniczny UONET+ (moduł Uczeń, wersja oznaczona NOWOŚĆ) zdjęcie w formacie JPG (wysokość 496 pikseli, szerokość 354 piksele),

– zainstalować i skonfigurować na swoim telefonie (obecnie wyłącznie system Android) aplikację mObywatel Ministerstwa Cyfryzacji.

Po zeskanowaniu kodu QR i wpisaniu hasła aktywacyjnego przekazanego przez sekretariat szkoły mLegitymacja zostanie wyświetlona (na czas aktywacji wymagane jest połączenie z internetem).


DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel