Opublikowano: 11 lutego 2022

Złożyłeś wniosek do naszej szkoły? – potwierdź teraz wolę podjęcia nauki.

Przynieś do sekretariatu szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty.
(ostateczny termin – 28 lipca 2022 r.)


KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
w roku szkolnym 2022/2023:

Liceum ogólnokształcące:
– klasa mundurowa

Technikum:
– technik budownictwa
– technik robót wykończeniowych w budownictwie
– technik informatyk
– technik programista
– technik elektryk
– technik pojazdów samochodowych
– technik mechanik
– technik rachunkowości
– technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa szkoła I stopnia:
– mechanik pojazdów samochodowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– dekarz
– kucharz

Branżowa szkoła II stopnia:
– technik pojazdów samochodowych
– technik robót wykończeniowych w budownictwie
– technik żywienia i usług gastronomicznych


Kandydaci do szkół kształcących w zawodach (technikum, branżowa szkoła I i II stopnia) zobowiązani są wykonać badania lekarskie w wybranej jednostce medycyny szkolnej i pracy na terenie woj. podkarpackiego. Dla powiatu przeworskiego badania będą bezpłatnie przeprowadzane w następujących jednostkach:

Centrum Medyczne KORMED Sp. z o. o., Sp. K., ul. T. Kościuszki 141/7, 37-600 Lubaczów (pn.- czw.7:00 – 14:00 pt. 7:00-13.00)

Centrum Medyczne Głogowscy s.c. 37-500 Jarosław, ul. Paderewskiego 4 (pn.- pt. 8:00 – 16:00)

Pełny wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie kandydatów do szkół kształcących w zawodach jest do pobrania tutaj.

Przed wykonaniem badań lekarskich kandydaci do szkół proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły celem odebrania skierowania na badania lekarskie.


DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY  I  STOPNIA:

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia


Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół na rok szkolny 2022/23


Listy kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół na rok szkolny 2022/23:
liceum – klasa mundurowa
kucharz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
mechanik pojazdów samochodowych
technik budownictwa
technik elektryk
technik informatyk
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik programista
technik rachunkowości
technik żywienia i usług gastronomicznych