Opublikowano: 28 lutego 2019

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
w roku szkolnym 2019/2020:

Liceum ogólnokształcące:
– klasa mundurowa

Technikum:
– technik informatyk
– technik elektryk
– technik pojazdów samochodowych
– technik rachunkowości
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik mechanik
– technik budownictwa

Branżowa szkoła I stopnia:
– mechanik pojazdów samochodowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– dekarz
– kucharz

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych


DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i technikum

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i technikum

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia