Opublikowano: 29 lutego 2020

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
w roku szkolnym 2020/2021:

Liceum ogólnokształcące:
– klasa mundurowa

Technikum:
– technik budownictwa
– technik robót wykończeniowych w budownictwie
– technik informatyk
– technik programista
– technik elektryk
– technik pojazdów samochodowych
– technik mechanik
– technik rachunkowości
– technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa szkoła I stopnia:
– mechanik pojazdów samochodowych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– dekarz
– kucharz

Branżowa szkoła II stopnia:
– technik pojazdów samochodowych
– technik robót wykończeniowych w budownictwie
– technik żywienia i usług gastronomicznych


DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i technikum

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia

DLA ABSOLWENTÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY  I  STOPNIA:

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia