Opublikowano: 1 marca 2018

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
w roku szkolnym 2018/2019:

Liceum ogólnokształcące:
– klasa mundurowa

Technikum:
– technik informatyk
– technik elektryk
– technik pojazdów samochodowych
– technik ekonomista
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik mechanik
– technik budownictwa

Branżowa szkoła I stopnia:
– mechanik pojazdów samochodowych
– ślusarz
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– dekarz
– kucharz

Szkoła policealna:
– technik informatyk

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych


DO POBRANIA:

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Wniosek o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i technikum

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia

Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych