Opublikowano: 30 kwietnia 2021

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów:

 

− Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu 2022
− Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w projekcie 2022
− Załącznik nr 3 – Oświadczenie o danych projekcie 2022
− Załącznik nr 7 – Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie