Opublikowano: 22 listopada 2019

Szkoła ma za zadanie nie tylko uczyć, szkoła również wychowuje, uczy wrażliwości i otwartości . W ramach tego zadania odbyła się w naszej szkole seria pogadanek mających na celu zachęcenie uczniów do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa, poszerzenie grupy honorowych dawców krwi oraz uwrażliwianie na los drugiego człowieka. Wielu uczniów wykazało chęć podzielenia się tym cennym darem życia, jakim jest krew. Okazję do tego mieli w dniu 19 listopada, kiedy to  na parkingu przy przeworskim Intermarche odbyła się akcja oddawania krwi z udziałem krwiobusa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W akcji wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. Po lekarskiej weryfikacji większość z nich mogła zostać honorowymi dawcami. Z dumą obserwowaliśmy, jak dziewczęta i chłopcy ustawiali się w kolejce do krwiobusa i dzielnie czekali na oddanie krwi. Dziękujemy naszym wyjątkowym młodym ludziom, uczniom naszej szkoły za to, że zdecydowali się bezinteresownie podzielić się tym najcenniejszym darem – darem życia, bo tym właśnie jest krew. Planowane są kolejne akcie – tak wyjazdowe, jak i te, które będą organizowane w naszym mieście. Zainteresowani szczegółowe informacje na temat możliwości zostania honorowym dawcą krwi znajdą w bibliotece naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy! Opiekun koła Joanna Śliwińska.