Opublikowano: 19 marca 2020

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji styczeń-luty 2020 zostaną przekazane uczniom w dniu 20 marca (piątek) po godz. 10.00 w formie elektronicznej na platformie UONET+ indywidualnie każdemu zdającemu. Jednocześnie informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i suplementy zostaną przekazane zdającym w późniejszym terminie.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, będą mogły złożyć deklaracje ponownego przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 do 31 marca 2020 w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanej deklaracji na email: zszprzeworsk@gmail.com.
Wzór deklaracji:
opcja: zgłoszenie do egzaminu
a następnie: Uczniowie/słuchacze szkół
St. Mrugała