Opublikowano: 15 marca 2020
Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku.
W przypadkach absolutnie pilnych, przyjęcie interesanta zależy od decyzji dyrektora szkoły po wcześniejszym umówieniu interesanta:
tel. 16 648 75 74 lub email: zszprzeworsk@gmail.com
Dyrektor szkoły: Stanisław Mrugała