Opublikowano: 6 grudnia 2018

 

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia golubski zamek był miejscem niezwykłego wydarzenia. Reprezentanci różnych części naszego kraju zmagali się w konkursowych oracjach prezentując bardzo ciekawe historie związane z niezwykłymi osobliwościami naszej ojczyzny.  Przedstawicielem Zespołu Szkół Zawodowych a jednocześnie województwa był Jakub Fołta – uczeń klasy pierwszej w zawodzie technik ekonomista. W swym wystąpieniu przedstawił działania  Gackiej Drużyny Bartoszowej. Jednocześnie wskazał na znaczenie lokalnych inicjatyw dla ogólnopaństwowego ruchu niepodległościowego.

Oprócz bardzo wyrównanej rywalizacji konkursowej uczestnicy mogli posłuchać niezwykłej lekcji Tomasza Kurjaty,  jednego z najlepszych lutnistów    w Polsce. Przemiany tego instrumentu na przestrzeni lat zaprezentowane zostały zaś  w recitalu muzyki dawnej. Ciekawe koleje losu związane z samym zamkiem oraz postacią kasztelana Zygmunta Kwiatkowskiego uczestnicy śledzili  podczas zwiedzania zabytku i wizyty na pobliskim cmentarzu  oraz w kościele.  Emocje konkursowe połączone z żywą lekcją historii to wspaniałe przeżycie.

    Bogusława Chmura