Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 13.04.2010 r. odbyło się spotkanie z Panem dr Piotrem Potera – pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Fizyki, zajmującym się agadnieniami spektroskopii optycznej, fizyką laserów oraz półprzewodników. W spotkaniu wzięl

i udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku: Gabriela Kiszka – uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz Michał Jagieła i Grzegorz Rączka – uczniowie czwartej klasy Technikum Informatycznego, którzy otrzymali stypendium w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010” dla młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych. Dr Piotr Potera przedstawił stypendystom przedmiot swoich badań naukowych, wykonał kilka pomiarów za pomocą nowoczesnego spektrometru optycznego, który służy do otrzymywania i analizowania widm promieniowania świetlnego. Przedstawił również charakter badań prowadzonych w Instytucie Fizyki oraz ofertę edukacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z nowymi kierunkami zamawianymi i bogatym programem stypendialnym. Opiekę w czasie wyjazdu pełnił Pan Krzysztof Mucha – nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZSZ w Przeworsku. Spośród 1355 wniosków 840 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Głównymi kryteriami, które były brane pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną były: średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych (co najmniej 5.0), wynik egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej jak również udział w olimpiadach szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych. Opiekę nad stypendystami oraz pomoc w realizacji IPR (Indywidualnego Planu Rozwoju) pełnią Pan Krzysztof Mucha oraz Pani Jolanta Mrugała. „Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają.” [Mdr 6,12] Biblia Tysiąclecia: Księga Mądrości Krzysztof Mucha

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 4 marca 2010r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku odbyła się uroczystość związana ze świętem szkoły której patronem jest król Władysław Jagiełło. Uroczystość ta połączona była z 600-tną rocznicą bitwy pod Grunwaldem 1410r. Ważnym gościem była hrabina Izabela Dzieduszy

cka wraz z panią Marią Wasilewską. Obecni byli także Wicestarosta pan Marek Frączek oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego pan Mariusz Pieniążek. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani dyrektor Krystyny Ścisłowicz i przedstawieniem przygotowanym przez uczniów. Kluczowym momentem było przemówienie hrabiny. Opowiadała ona o przodkach męża, rodzie Dzieduszyckich. Hrabina wraz z panią dyrektor ogłosiły wyniki konkursu historycznego poświęconego dziejom rodu Dzieduszyckich pod hasłem „Pamięć o przeszłości nigdy nie umiera”. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie i otrzymali następujące nagrody. Dyplom za I miejsce otrzymała Beata Obłoza uczennica klasy II Liceum Profilowanego. Jej praca nosiła tytuł „Materialny i duchowy dorobek rodu Dzieduszyckich”. Otrzymała nagrodę pieniężną 500 złotych oraz książkę „1000 miejsc w Polsce, które warto w życiu zobaczyć”. Opiekun pani mgr Elżbieta Duliban. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała Ewelina Haloszka uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego„a” za pracę „Pałac w Zarzeczu… dorobek Dzieduszyckich”. Otrzymała nagrodę książkową „Wielki ilustrowany atlas świata”. Opiekun pani mgr Agata Babiarz. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała także Gabriela Kiszka uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego za pracę „Historia powstania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu zapisana w „wspomnieniach…” Magdaleny Morskiej z Dzieduszyckich”. Otrzymała książkę „Skarby przeszłości”. Opiekun pan mgr Piotr Łojko. Zwycięscy mieli zaszczyt uścisnąć dłoń samej hrabinie. Laureatom serdecznie gratulujemy. Haloszka Ewelina

Opublikowano: 4 lutego 2013

Rok 2009 obchodzony jest jako Rok Juliusza Słowackiego. W bieżącym roku mija 200 rocznica urodzin i 260 rocznica śmierci. Nauczyciele języka polskiego chcąc uczcić pamięć wieszcza narodowego zorganizowali szkolny konkurs recytatorski, który odbył się dnia 27.11.2009 roku o godzinie 1310 w sali nr 18

. Komisja powołana przez panią wicedyrektor Grażynę Szwed w składzie: mgr Lucyna Pączka, Małgorzata Skałba, Joanna Palińska, wyłoniła laureatów konkursu Pierwsze miejsce zajął Tomasz Blok, uczeń klasy II LP Drugie miejsce zajęła Ewa Sołtysek uczennica klasy II TŻG b Trzecie miejsce zajęła Kinga Bukowa, uczennica klasy II TŻG a. W Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku odbył się również II Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Laureatami konkursu zostali: Pierwsze miejsce zajął Tomasz Blok, uczeń klasy II LP Drugie miejsce zajęła Fabian Gaweł uczeń klasy III TI b Trzecie miejsce zajęła Mateusz Przewrocki, uczeń klasy III TI b

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 3.12.2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku odbył się konkurs z wiedzy o obyczajach i zwyczajach w krajach niemieckojęzycznych. W konkursie wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły. Komisja w składzie Pani Aleksandra Świgoń, Pani Anna Kukułka wyłoniła zwycięzców: pierwsze miejsce Karwan

Kamila 1TEEK drugie miejsce Kołodziej Paweł 3TIb oraz Lemiech Sabina 3LO a trzecie miejsce Uberman Aneta 1TEEK Laureatom serdecznie gratulujemy.

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!
 Skip to content