Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 18.12.2009r. w siedzibie Centrum Kształcenia Administracji odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2009/10. Na sali zebrali się najlepsi uczniowie ze wszystkich podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość poprzedzona została wystąpien

iem Podkarpackiego Wicekuratora Oświaty oraz krótkim występem muzycznym. Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Kiszka z kl. III LO „a”, Beata Obłoza z kl. II LP oraz Michał Jagieła z kl. IV TI, którzy otrzymali stosowny dyplom potwierdzający przyznanie tego stypendium. Opiekę podczas wyjazdu młodzieży sprawowała pani mgr Anna Marko. Na miejsce uroczystości wybrano Regionalne Centrum Szkolenia Administracji, gdzie zgromadziło się 120 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z opiekunami. Wręczenia dokonał Wicekurator Oświaty Antoni Wydro. Kryteria typowania przez szkoły kandydata wynikają z zapisów ustawy, której fragment brzmi: 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. W roku szkolnym 2008/2009 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 3.992 uczniów. Otrzymane stypendium ułatwi im realizację wielu marzeń i planów. Niektórym z nich otworzy drzwi do tej pory zamknięte z powodu ograniczeń finansowych. Wszystkim da poczucie niezależności, satysfakcji i dumy z własnych osiągnięć. Część ich marzeń będzie mogła stać się rzeczywistością. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Karolina Kiszka

Opublikowano: 4 lutego 2013

Tradycją naszej szkoły są bale studniówkowe, które odbywają się w przysłowiowe 100 dni przed maturą. Studniówka jest dla nas bez wątpienia jednym z najważniejszych dni, który będziemy długo wspominać. Był to dla nas maturzystów nasz pierwszy prawdziwy bal, który wraz ze swoimi rodzicami zorganizow

aliśmy. W balu tym uczestniczyło cztery klasy: III Liceum Ogólnokształcące „a”, Liceum Profilowane, Technikum Ekonomiczne oraz Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego „a” 30 styczeń 2010 – sobota. Bal maturalny rozpoczął się o godzinie 1800 w restauracji „GEMAR”. Po przemówieniu przygotowanym przez uczniów klasy III LO głos zabrał pan dyrektor mgr inż. Lesław Ścisłowicz, któremu pragniemy podziękować za stworzenie nam warunków do zdobywania wiedzy oraz za ciągłe starania aby nasza szkoła była ładniejsza i nowocześniejsza. Po przemówieniu staropolskim obyczajem rozpoczęliśmy tę studniówkę, odtańczeniem jakże pięknego i dostojnego tańca jakim jest polonez. Następnie udaliśmy się wszyscy na gorący posiłek. Gdy każdy z nas zregenerował siły rozpoczęła się prawdziwa zabawa. Wszyscy, bawili się wspaniale w gronie przyjaciół, znajomych, których obecność towarzyszyła każdemu z nas przez 3 lata nauki. Każdy był pochłonięty zabawą, nikt nie zwracał uwagi na czas, który tak szybko uciekał. Bal zakończył się o 7:00 rano. Dziewczyny narzekały na ból nóg, ale to mogło świadczyć tylko o jednym – wspaniałej zabawie. Nie zapomnimy podziękować swoim rodzicom, którzy bal studniówkowy przenieśli ze świata marzeń w rzeczywistość. Dziękujemy również nauczycielom, którzy przyjęli nasze zaproszenia i spędzili razem z nami tan niezwykły wieczór. Tego balu nie da się zapomnieć! Jak to śpiewała Maryla Rodowicz „Bal nad bale”!! A teraz drodzy maturzyści trzeba się zabrać do nauki. Już nie spełna 2 miesiące dzieli nas od egzaminów maturalnych. Miejmy nadzieję, że trud włożony w naukę przez 3 lata zaowocuje dobrymi wynikami z egzaminów. Kornacka Klaudia

Opublikowano: 4 lutego 2013

11.02.2010 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się impreza profilaktyczno- edukacyjna z okazji XVI rocznicy istnienia Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria, działającego w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Mottem tegorocznego spotkania były s

łowa Matki Teresy z Kalkuty: „Życie to szansa- nie strać jej, życie to miłość- raduj się nią, życie to błogosławieństwo- zasłuż na nie, życie to przygoda- nie bój się jej…” Tematem wiodącym spotkania był problem narkomanii. W uroczystych obchodach udział wzięli: założycielka klubu p. Maria Leja, wójt Gminy Przeworsk pan Edward Pączka, wicedyrektor pani Grażyna Szwed oraz młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku wraz z opiekunami. W montażu słowno muzycznym, wzbogaconym o prezentację multimedialną młodzież ZSZ próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki? Co sprawia, że właśnie ta grupa jest szczególnie podatna na uzależnienia? Co sprawia, że narkotyki stają się tak atrakcyjne dla nastolatków? Okres dorastania bywa nazywany „trudnym wiekiem”, „kryzysem tożsamości”. Dla nastolatka to czas gwałtownych zmian fizycznych i psychicznych. Zmienia się jego ciało zmienia się także sposób myślenia. Pojawiają się pytania egzystencjalne, „po co żyję?”, „Jaki jestem?”, Co mogę w życiu zrobić?” Odpowiedzi na te pytania nastolatek poszukuje w codziennych rozmowach czy kłótniach z bliskimi. Chce być kimś ważnym i niezależnym. Przewrażliwiony na punkcie swojej osoby, w każdych zasadach ustanowionych przez rodziców czy innych dorosłych, dopatruje się zamachu na swoją wolność. „Jestem o ile się buntuję”- stara się powiedzieć. Dojrzewanie to okres ogromnej wrażliwości na otoczenie, na wszelkie oceny i uwagi z jego strony, na każdą oznakę akceptacji lub odrzucenia. Nastolatek chce być wolny i niezależny. Negując normy i zasady ustalone przez rodziców ma wrażenie, że staje się kimś innym i lepszym. W tym trudnym dla siebie czasie młody człowiek może się pogubić. Młodzież ZSZ przedstawiła drogę młodego człowieka do uzależnienia, wyróżniła jego cztery podstawowe fazy oraz mechanizm nim rządzące. Co zatem zrobić by nie popaść w uzależnienie, nie pogubić się w życiu? Przede wszystkim być sobą, pamiętać, że mam prawo mówienia NIE. Odpowiedzi na to pytanie próbował udzielić również ks. Ryszard Płatek, katecheta szkolny, który wygłosił wykład na temat uzależnień. Poruszył on problem narkomanii, alkoholizmu, hazardu i nikotynizmu. Wskazał drogi wiodące do uzależnienia. Mówił, że gwałtowne przemiany, jakie zaszły w Polsce w ostatnich latach spowodowały między innymi nasilenie zjawisk związanych z patologiami społecznymi. Zmiany kulturowe, występujące praktycznie na całym świecie, doprowadziły do zmian w systemie wartości etycznych i norm moralnych. Nastąpiło rozluźnienie więzi grupowych, zwłaszcza w odniesieniu do rodziny. Nasiliły się zjawiska kryminogenne. Zjawisko narkomanii obejmuje swym zasięgiem coraz młodsze pokolenie, granica wieku osób mających pierwszy kontakt z narkotykami ciągle się obniża. Istnieje, zatem potrzeba pracy z młodzieżą, podjęcia działań, dzięki którym młodzi nie pogubią się na drodze ku dorosłości. Agata Mucha

Opublikowano: 4 lutego 2013

Już po raz drugi z okazji święta patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Jana III Sobieskiego, przeprowadzony został konkurs historyczny poświęcony tej znamienitej postaci. W dniu 18 grudnia 2009 roku w auli naszej szkoły odbył się szkolny konkurs historyczny p.t.: „Victoria wiedeńska

powodem dumy Polaków”. Nauczyciele historii mgr Agata Babiarz i mgr Piotr Malinowski przygotowali test składający się z 19 pytań. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 13 uczniów naszej szkoły. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 45 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą na temat życia i dorobku króla Jana III Sobieskiego. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła laureatów konkursu którymi zostali Aleksandra Pączka i Bartosz Kokoszka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!
 Skip to content