Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

11.02.2010 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się impreza profilaktyczno- edukacyjna z okazji XVI rocznicy istnienia Młodzieżowego Klubu Abstynenckiego Victoria, działającego w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Mottem tegorocznego spotkania były s

łowa Matki Teresy z Kalkuty: „Życie to szansa- nie strać jej, życie to miłość- raduj się nią, życie to błogosławieństwo- zasłuż na nie, życie to przygoda- nie bój się jej…” Tematem wiodącym spotkania był problem narkomanii. W uroczystych obchodach udział wzięli: założycielka klubu p. Maria Leja, wójt Gminy Przeworsk pan Edward Pączka, wicedyrektor pani Grażyna Szwed oraz młodzież Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku wraz z opiekunami. W montażu słowno muzycznym, wzbogaconym o prezentację multimedialną młodzież ZSZ próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki? Co sprawia, że właśnie ta grupa jest szczególnie podatna na uzależnienia? Co sprawia, że narkotyki stają się tak atrakcyjne dla nastolatków? Okres dorastania bywa nazywany „trudnym wiekiem”, „kryzysem tożsamości”. Dla nastolatka to czas gwałtownych zmian fizycznych i psychicznych. Zmienia się jego ciało zmienia się także sposób myślenia. Pojawiają się pytania egzystencjalne, „po co żyję?”, „Jaki jestem?”, Co mogę w życiu zrobić?” Odpowiedzi na te pytania nastolatek poszukuje w codziennych rozmowach czy kłótniach z bliskimi. Chce być kimś ważnym i niezależnym. Przewrażliwiony na punkcie swojej osoby, w każdych zasadach ustanowionych przez rodziców czy innych dorosłych, dopatruje się zamachu na swoją wolność. „Jestem o ile się buntuję”- stara się powiedzieć. Dojrzewanie to okres ogromnej wrażliwości na otoczenie, na wszelkie oceny i uwagi z jego strony, na każdą oznakę akceptacji lub odrzucenia. Nastolatek chce być wolny i niezależny. Negując normy i zasady ustalone przez rodziców ma wrażenie, że staje się kimś innym i lepszym. W tym trudnym dla siebie czasie młody człowiek może się pogubić. Młodzież ZSZ przedstawiła drogę młodego człowieka do uzależnienia, wyróżniła jego cztery podstawowe fazy oraz mechanizm nim rządzące. Co zatem zrobić by nie popaść w uzależnienie, nie pogubić się w życiu? Przede wszystkim być sobą, pamiętać, że mam prawo mówienia NIE. Odpowiedzi na to pytanie próbował udzielić również ks. Ryszard Płatek, katecheta szkolny, który wygłosił wykład na temat uzależnień. Poruszył on problem narkomanii, alkoholizmu, hazardu i nikotynizmu. Wskazał drogi wiodące do uzależnienia. Mówił, że gwałtowne przemiany, jakie zaszły w Polsce w ostatnich latach spowodowały między innymi nasilenie zjawisk związanych z patologiami społecznymi. Zmiany kulturowe, występujące praktycznie na całym świecie, doprowadziły do zmian w systemie wartości etycznych i norm moralnych. Nastąpiło rozluźnienie więzi grupowych, zwłaszcza w odniesieniu do rodziny. Nasiliły się zjawiska kryminogenne. Zjawisko narkomanii obejmuje swym zasięgiem coraz młodsze pokolenie, granica wieku osób mających pierwszy kontakt z narkotykami ciągle się obniża. Istnieje, zatem potrzeba pracy z młodzieżą, podjęcia działań, dzięki którym młodzi nie pogubią się na drodze ku dorosłości. Agata Mucha

Opublikowano: 4 lutego 2013

Już po raz drugi z okazji święta patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Jana III Sobieskiego, przeprowadzony został konkurs historyczny poświęcony tej znamienitej postaci. W dniu 18 grudnia 2009 roku w auli naszej szkoły odbył się szkolny konkurs historyczny p.t.: „Victoria wiedeńska

powodem dumy Polaków”. Nauczyciele historii mgr Agata Babiarz i mgr Piotr Malinowski przygotowali test składający się z 19 pytań. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 13 uczniów naszej szkoły. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 45 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą na temat życia i dorobku króla Jana III Sobieskiego. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła laureatów konkursu którymi zostali Aleksandra Pączka i Bartosz Kokoszka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Już po raz drugi z okazji święta patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Jana III Sobieskiego, przeprowadzony został konkurs historyczny poświęcony tej znamienitej postaci. W dniu 18 grudnia 2009 roku w auli naszej szkoły odbył się szkolny konkurs historyczny p.t.: „Victoria wiedeńska

powodem dumy Polaków”. Nauczyciele historii mgr Agata Babiarz i mgr Piotr Malinowski przygotowali test składający się z 19 pytań. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 13 uczniów naszej szkoły. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 45 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą na temat życia i dorobku króla Jana III Sobieskiego. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła laureatów konkursu którymi zostali: – Aleksandra Pączka – Bartosz Kokoszka Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 7.01.2010r. tj. czwartek w naszej szkole odbyły się wybory do SU, czyli do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brały udział trójki klasowe (samorząd klasowy) każdej klasy. Chęć objęcia funkcji przewodniczącego zadeklarowało 6 osób. Głosowanie było jawne i odbyło się na auli. Opiekę nad wszyst

kim sprawowała Pani Marko, która jest jednocześnie opiekunem SU. Wybory wyłoniły następujący skład samorządu: Magdalena Dusza I TI „a” – 23 głosy – Przewodnicząca Mateusz Kucza III TB- 21 głosów – Z-ca Przewodniczącej Oktawia Oleksiewicz I TeeK – 7 głosów – Sekretarz Paweł Zięba II TB – 6 głosów – Skarbnik Podczas wyborów wybrano także nowy skład sekcji gazetowej ( zajmujący się pisaniem artykułów do szkolnej gazetki Volt ) i sekcji dekoracyjnej ( zajmującej się gazetkami szkolnymi ) Mateusz Rubacha

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!
 Skip to content