Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

Już po raz drugi z okazji święta patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Jana III Sobieskiego, przeprowadzony został konkurs historyczny poświęcony tej znamienitej postaci. W dniu 18 grudnia 2009 roku w auli naszej szkoły odbył się szkolny konkurs historyczny p.t.: „Victoria wiedeńska

powodem dumy Polaków”. Nauczyciele historii mgr Agata Babiarz i mgr Piotr Malinowski przygotowali test składający się z 19 pytań. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 13 uczniów naszej szkoły. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 45 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą na temat życia i dorobku króla Jana III Sobieskiego. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła laureatów konkursu którymi zostali Aleksandra Pączka i Bartosz Kokoszka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Już po raz drugi z okazji święta patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Jana III Sobieskiego, przeprowadzony został konkurs historyczny poświęcony tej znamienitej postaci. W dniu 18 grudnia 2009 roku w auli naszej szkoły odbył się szkolny konkurs historyczny p.t.: „Victoria wiedeńska

powodem dumy Polaków”. Nauczyciele historii mgr Agata Babiarz i mgr Piotr Malinowski przygotowali test składający się z 19 pytań. Do uczestnictwa w konkursie zgłosiło się 13 uczniów naszej szkoły. Uczniowie na rozwiązanie testu mieli 45 minut. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą na temat życia i dorobku króla Jana III Sobieskiego. Komisja konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniła laureatów konkursu którymi zostali: – Aleksandra Pączka – Bartosz Kokoszka Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 7.01.2010r. tj. czwartek w naszej szkole odbyły się wybory do SU, czyli do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brały udział trójki klasowe (samorząd klasowy) każdej klasy. Chęć objęcia funkcji przewodniczącego zadeklarowało 6 osób. Głosowanie było jawne i odbyło się na auli. Opiekę nad wszyst

kim sprawowała Pani Marko, która jest jednocześnie opiekunem SU. Wybory wyłoniły następujący skład samorządu: Magdalena Dusza I TI „a” – 23 głosy – Przewodnicząca Mateusz Kucza III TB- 21 głosów – Z-ca Przewodniczącej Oktawia Oleksiewicz I TeeK – 7 głosów – Sekretarz Paweł Zięba II TB – 6 głosów – Skarbnik Podczas wyborów wybrano także nowy skład sekcji gazetowej ( zajmujący się pisaniem artykułów do szkolnej gazetki Volt ) i sekcji dekoracyjnej ( zajmującej się gazetkami szkolnymi ) Mateusz Rubacha

Projekty Unijne

Projekty Unijne