Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 10 lutego 2011r. czworo uczniów klasy I i II LO z Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku wzięło udział w XVIII Seminarium „Wybrane problemy chemii”, którego organizatorem był Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Ucz

niowie udali się tam pod opieką pani profesor Bernardy Żygi. Wykłady rozpoczęły się o godzinie 9:00. Zainaugurował je referat wygłoszony przez dr hab. Marię Kopacz noszący tytuł „ Maria Skłodowska- Curie i jej dzieło”, który zawierał wiele informacji o prywatnym życiu polskiej chemiczki oraz o jej zaangażowaniu w badania nad promieniotwórczością, która pozbawiła ją życia. Drugi wykład prowadzony przez dr. hab. inż. Wiktora Bukowskiego pt. ” Po co nam ta cała chemia „ miał na celu zachęcić młodzież do innego spojrzenia na chemię jako naukę. Profesor wielokrotnie podkreślał, że chemia obecna jest w naszym codziennym życiu w postaci leków, ubrań czy też jedzenia. Po wykładach, trwających ok. 2 godzin, nastąpiła przerwa, podczas której młodzież została podzielona na grupy. Nasi uczniowie zostali przydzieleni do grupy V, której zajęcia odbywały się w Zakładzie Informatyki Chemicznej. Prowadził je dr Grzegorz Fic. Tematem zajęć była „ Komputerowa wizualizacja struktur białek i DNA”. Po krótkim wstępie dotyczącym podstawowych informacji o białkach i aminokwasach, profesor zademonstrował program komputerowy o nazwie CHIMERA, na którym pracują studenci biotechnologii. Pokazał w jaki sposób można stworzyć strukturę przestrzenną białek. Następnie pozwolił uczestnikom zajęć, stworzyć własny model białka. Zajęcia te były bardzo interesujące. Wielu uczestników spotkania z przejęciem rozmawiało o nich i zadeklarowało powrót na Politechnikę w przyszłości. Tym samym nasza szkoła czynnie współuczestniczy w obchodach Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Magda

Opublikowano: 4 lutego 2013

28 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Edukacja, praca, kariera”. W targach, jako organizacje oferujące swoje usługi, wzięły udział: szkoły średnie, wyższe uczelnie, zakłady pracy (pracodawcy) oraz instytu

cje pożytku publicznego. Organizatorami byli: Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Przeworsku działające w ramach projektu unijnego pt. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Patronat sprawowało Starostwo Powiatowe w Przeworsku.
http://www.powiat.przeworsk.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=77&Itemid=153

Opublikowano: 4 lutego 2013

10 maja 2011 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się II Piknik naukowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klasy 3 Technikum Informatycznego oraz stypendyści: Gabriela Kiszka, Łukasz Gach, Mateusz Gach oraz Fabian Gaweł w ramach programu stypendi

alnego pracy z młodzieżą szczególnie utalentowaną w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Po uroczystym powitaniu wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Wojciecha Walata „Blaski i cienie twórczości technicznej, czyli dlaczego zachwycamy się wieżą Eiffla?”. Poznaliśmy rozwój myśli technicznej na przestrzeni lat jak również czym zachwyca i budzi podziw wieża Eiffla – „doskonała” konstrukcja, która po dzień dzisiejszy jest inspiracją wielu inżynierów zajmujących się projektowaniem różnego rodzaju konstrukcji. Po wykładzie uczestniczyliśmy w pokazie Koła Naukowego „Trojan” – „Systemy mechatroniczne” – prowadzonym przez mgr inż. Pawła Kosa. Zostaliśmy zapoznani z młodą, dynamicznie rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, stanowiącą synergiczne połączenie takich dyscyplin, jak: mechanika, elektronika, informatyka i automatyka. Mieliśmy możliwość zobaczyć w jaki sposób powstają projekty związane z wdrażaniem, wytwarzaniem i eksploatacją systemów mechatronicznych jak również sterować robotami wykonanymi przez studentów kierunku mechatronika. Na koniec wzięliśmy udział w warsztatach „Matematyczne inspiracje w szaradziarstwie” prowadzonych przez dr Renatę Jurasińską. Rozwiązywaliśmy wspólnie różnego rodzaju łamigłówki matematyczne stosując bardzo ciekawe algorytmy. Był to dla Nas dzień niezapomnianych wrażeń, mile i aktywnie spędzonego czasu, zachwytu nad pracą ludzi nauki, pasjonatów, którzy niejednokrotnie poświęcają swoje życie na pracę badawczą i naukową. Będzie to dla Nas inspiracja do dalszego odkrywania tajników wiedzy jak również akcent zastanowienia nad dalszą drogą rozwijania swoich zainteresowań. Opracował: Krzysztof Mucha
http://mechatronika.projekty.solveo.pl/galeria/zdjecia/52,ii-piknik-naukowy.html

Opublikowano: 4 lutego 2013

18.03.2011 w Gimnazjum nr 1 w Przeworsku odbyły się Targi edukacyjne. W przedsięwzięciu tym udział wzięło czternaście szkół ponadgimnazjalnych w tym ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. Naszą szkołę reprezentowała młodzież z Technikum Żywienia, Technikum Informatyczne oraz Liceum Ogólnok

ształcące. Poszczególne klasy odpowiedzialne były za: – Technikum Żywienia – przygotowanie zakąsek , deserów, fondue oraz dekorację stoiska – Technikum Informatyczne – przygotowanie prezentacji multimedialnej – Liceum Ogólnokształcące – udzielanie informacji dotyczących celów i kierunków kształcenia. Zaprezentowane stoisko naszej szkoły wzbudziło zachwyt i zainteresowanie wśród przeworskich gimnazjalistów. Ilona Sznajder – Jabłońska

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content