Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 1 września w ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011. Inauguracja rozpoczęła się uroczystą mszą w Bazylice pw. Ducha Świętego, z udziałem uczniów z naszej szkoły. W kazaniu ks. prałat Stanisław Szałankiewicz starał się uświadomić młodzież

y, jak ważna jest nauka w naszym życiu. Ze względu na pogodę rozpoczęcie nie odbyło się jak zwykle na dziedzińcu szkoły, a na hali gimnastycznej. W tym miejscu należy pochwalić młodzież za właściwe zachowanie, adekwatne do sytuacji. Zaproszeni goście rozpoczęli od wygłoszenia kilku słów do zgromadzonej społeczności uczniowskiej. Na wstępie pan dyrektor mgr inż. Lesław Ścisłowicz powitał przybyłych gości, a w szczególności uczniów pierwszych klas, podejmujących naukę w nowej szkole. Jako kolejny, głos zabrał poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz, który z dumą wspominał o swoich przeworskich korzeniach. Następnie ks. prałat Stanisław Szałankiewicz z humorem podkreślił, że kazanie już wygłosił i nie będzie tego robił po raz kolejny. Jako ostatni wypowiedział się przewodniczący Rady Rodziców Leszek Gaweł składając życzenia pomyślnego roku szkolnego uczniom i nauczycielom. Podczas inauguracji zwrócono również uwagę na zmiany jakie w tym roku zajdą w naszej szkole. Zostaną uruchomione nowe pracownie warsztatowe z myjnią samochodową i stacją diagnostyczną. Oczywiście jak co roku odbyło się ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych poprowadzone przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Magdalenę Duszę. Teraz uczniowie czekają na otrzęsiny. Ostatnim akordem uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego było spotkanie młodzieży z wychowawcami klas, podczas którego zapoznani zostali z podziałem godzin na nowy, rozpoczynający się rok szkolny. Katarzyna Froń Kl. III LO

Opublikowano: 4 lutego 2013

23 czerwca 2010 roku w Teatrze „Kamienica” w Warszawie, odbyło się uroczyste zakończenie IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Odważmy się być wolnymi” pod honorowym patronatem Katarzyny Hall Ministra Edukacji Narodowej, Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dz

iedzictwa Narodowego. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, koordynatorem projektu jest Gabriela Sierocińska-Dec i Beata Wolszczak–Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski. Zespół Szkół Zawodowych im.Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku reprezentowali uczniowie: – Marcin Posiak kl.II.LO – Mateusz Fudali kl.I.TM Zajęli II miejsce, tematem ich pracy była postać Józefa Benbenka, człowieka o ogromnych zasługach, bardzo skromnego. Oddany był pracy na rzecz kultury narodowej, umiłowanej przeworszczyzny i jej historii, obfitym plonem swej pracy złożył hołd ukochanemu rodzinnemu miastu. Doczekał się jednak u potomnych należnego mu uznania, nazwano jedno z osiedli jego imieniem i nazwiskiem. Swoją pracą zasłużył sobie na miano Wielkiego Syna Przeworskiej Ziemi, wszedł do panteonu najbardziej zasłużonych przeworszczan. Wszystkich zaproszonych gości przywitał Dyrektor Teatru „Kamienica” Emilian Kamiński aktor i reżyser teatralny, filmowy i musicalowy, wokalista i pisarz. Protokół z posiedzenia komisji odczytał dr Paweł Skibiński, a następnie zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatom konkursu. W uroczystej gali wręczenia nagród udział wzięli wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, prezes Fundacji Banku Zachodniego WBK Jolanta Wąs (przedstawiciel partnera strategicznego konkursu) oraz dyrektor PAP.media Natalia Bryżko-Zapór. Nie zabrakło też członków Jury na czele z prof. Antonim Dudkiem oraz dyrektora MHP Roberta Kostro.

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 21 czerwca 2010 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku odbył się finał konkursu historycznego, organizowanego przez Filię w PBW w Przeworsku, pod patronatem Starosty Przeworskiego i Burmistrza Miasta Przeworska jak również Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. Z

espół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku reprezentowała uczennica, Sabina Pszona kl. IITB która zajęła I miejsce. Pięknie zobrazowała historię szkoły, tradycjię Patrona szkoły – zwycięzcy victorii wiedeńskiej. Opracowała Przewodnik Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego. Przewodnik zawierał informacje, zdjęcia, rysunki dzięki którym można odbyć wędrówkę po szkole. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia kierownika biblioteki pani Stanisławy Cebula, która wszystkich obecnych gości przywitała i odczytała protokół z posiedzenia komisji. Pan Maciej Karaśiński odczytał nazwiaska Laureatów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku rozdał dyplomy i nagrody w formie albumów. Natomiast Wicestarosta Przeworski Pan Marek Frączek wręczył Laureatce naszej szkoły dyplom i piękny album. Na zakończenie Wicestarosta życzył wszystkim dalszych sukcesów jak również udanych wakacji.

Opublikowano: 4 lutego 2013

9 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Edukacja drogą do kariery”, pod patronatem przeworskiego Starostwa Powiatowego, zorganizowane przez Podkarpacką WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu

oraz Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Przeworsku. Uroczyste otwarcie targów, którego dokonała Komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP Magdalena Andrzejak – Klecha, poprzedziło powitanie zaproszonych gości oraz wszystkich instytucji, które wzięły udział w imprezie, przez pracowników MCK i PPP Remigiusza Dżugana i Magdalenę Bieniasz, przemówienie Wicestarosty Powiatu Przeworskiego Marka Frączka oraz występy zespołu tanecznego „Aerobik” z Zespołu Szkół w Kańczudze i zespołu wokalnego „Sempre” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli udział w uroczystości znaleźli się: Komendant PWK OHP Magdalena Andrzejak – Klecha, Wicestarosta Przeworski Marek Frączek, Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Marek Zaleśny, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego Mariusz Pieniążek, Sekretarz Starostwa Stanisław Petynia, Dyrektor ZSOiZ w Przeworsku Krystyna Ścisłowicz, Dyrektor ZSZ w Przeworsku Lesław Ścisłowicz oraz wicedyrektorzy Kazimierz Fejdasz, Kazimierz Mrugała, Grażyna Szwed, Dyrektor ZS w Kańczudze Ewa Jodłowska – Zając, Dyrektor CEiPM OHP w Przemyślu Krystyna Michalska, Pedagog Szkolny Gimnazjum w Przeworsku Katarzyna Krupińska, Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przeworsku Katarzyna Boheńska – Wojtas, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Anna Wasyl, Komendant Hufca ZHP w Przeworsku Wojciech Młodnicki, instruktor MOK w Przeworsku Bożena Kucab, Pośrednik Pracy CEiPM w Przemyślu Grażyna Gaweł oraz doradcy zawodowi Wioletta Pszonak i Dorota Markowska – Słysz. W targach wzięła udział duża liczba instytucji z systemu oświatowego, które prezentowały przy stanowiskach wystawienniczych swoją ofertę, a były to: ZSZ w Przeworsku, ZSOiZ w Przeworsku, ZSR w Zarzeczu, ZS w Kańczudze, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku, Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie, Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie, „Omega” Policealne Studium Farmaceutyczne w Rzeszowie, Zakład doskonalenia zawodowego w Rzeszowie – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Przeworsku, przedstawiciele zakładów pracy: Firmy B&P Engeneering, Agencji Rynku Rolnego OT w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Firmy Avon, Firmy Tupperwarre, Przeworskiego oddziału Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również instytucji publicznych: Powiatowego Urząd Pracy w Przeworsku, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przeworsku, OHP w Jarosławiu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu, oraz Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Przeworsku. Ta pierwsza tego typu impreza na terenie powiatu przeworskiego dała możliwość zapoznania się młodzieży z ofertą edukacyjną regionu, zdobyć informacje od przedstawicieli zakładów pracy odnośnie możliwości i warunków zatrudnienia oraz uzyskać informacje na temat metod poruszania się po rynku pracy podczas szkolenia przeprowadzonego w ramach targów przez doradcę zawodowego. Samym organizatorom natomiast dała obraz jak rynek przeworski reaguje na tego typu przedsięwzięcia, oraz jakie elementy mają znaczący wpływ na powodzenie tego typu przedsięwzięć. Remigiusz Dżugan
źródło – http://www.powiat.przeworsk.pl

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content