Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniach 27 do 29 maja 2010 roku w Lesku w budynkach Szkoły Ekonomiczno-Rolniczej rozgrywany był XXXVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy na szczeblu wojewódzkim. Nie zabrakło na nim także drużyny uczniów reprezentujących naszą szkołę. 1. Aneta Sołek 1 TIa 2. Magdalena

Dusza 1 TIa 3. Maciej Czepiela 1 TIa Konkurs oficjalnie rozpoczął pan mgr Jan Barut Prezes PTSM w Krośnie, który serdecznie przywitał wszystkich uczestników, opiekunów i przybyłych gości oraz dokładnie wytłumaczył zasady planowanych konkurencji. Pierwszym konkursowym zmaganiem były testy, podzielone na cztery rodzaje: krajoznawczy, topograficzny, ze znajomości zasad pierwszej pomocy j i przepisów ruchu drogowego. Tegoroczne testy przerażały swoją trudnością. Znajdowało się w nich wiele pytań ze znajomości historii PTTK oraz z wiadomości na temat Parków Narodowych i Krajobrazowych na terenie naszego województwa. Trzeba było wykazać się, choć odrobiną wiedzy, lub jak ktoś woli metodą na ”oko„ dość dobrze opanowaną przez wszystkich uczestników. Następnie wszyscy udali się na kolację. Potem odbył się kolarski tor przeszkód. Mały slalom, przejazd po desce, pod poprzeczką, zatrzymanie się przed przeszkodą, ósemka i równoważnia, właśnie to czekało na wszystkie drużyny. Nasza drużyna dała z siebie wszystko. Teraz pozostało już tylko czekać na wyniki. W międzyczasie nasza drużyna integrowała się z innymi uczestnikami. We wszystkich konkurencjach drużyny startowały w kolejności ustalonej po losowaniu. Ostatnią czwartkową konkurencją była praktyczna samarytanka, czyli pierwsza pomoc. Każda drużyna dostawała zadanie, które trzeba było wykonać. Zadanie polegało na udzieleniu pomocy (fantomowi), oraz na zastosowaniu przy tym poprawnego masażu serca. I tą konkurencją zakończył się pierwszy dzień konkursowych zmagań. Wszystkie drużyny „ poszły spać” wraz z opiekunami a organizatorzy udali się do bardzo przyjemnej pracy – poprawiania testów. Drugi dzień rozpoczął się o godzinie 8: 00, śniadaniem, musiało być bardzo sycące, aby wszyscy mieli siły na wędrówkę po Lesku i okolicach. Następna konkurencja to: ” Turystyczne ABC”. Każda drużyna otrzymywała mapę Leska i na niej zaznaczone szczególne punkty: 1. Mierzenie odległości i wysokości w terenie, 2. Rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt, 3. Rzut do celu, 4. Atrakcje turystyczne terenu, 5. Gra azymutowa. Punkt 1 usytuowany był niedaleko Amfiteatru. W pierwszym punkcie należało oszacować odległość i wysokość drzewa. Kolejne punkty były troszeczkę trudniejsze. Czekała nas ciężka wyprawa – marsz na orientację. Ale przed nią obiad. Przebywając marsz na orientację trzeba było przemierzyć trasę z kompasem potwierdzić kolejność punktów w odpowiednim limicie czasu. Nie wszystkie punkty były zaznaczone na mapie, dla czterech punktów trzeba było obliczyć azymuty i odległości. Nie było łatwo, szliśmy nie poddając się. Po męczącej i bardzo trudnej konkurencji „ostatniej” wracaliśmy do schroniska brudni zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci, że udało nam się przejść wszystkie punkty. Po dniu pełnym wrażeń poszliśmy „spać”. Ostatni dzień w Lesku jak i poprzednie rozpoczął się śniadaniem, później było „wielkie pakowanie”. Około godziny 10: 00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie eliminacji wojewódzkich XXXVIII OMTTK na stołówce w Schronisku Młodzieżowym, w którym mieszkaliśmy. Drużyna z Ustrzyk zajęła pierwsze miejsce, drugie miejsce Krosno, a trzecie Gimnazjum w Lutowiskach. Nie jest tak najgorzej nasza drużyna dawała z siebie wszystko i jesteśmy bardzo z siebie zadowoleni. Byliśmy pierwszy raz na tak silnej rywalizacji, ale za rok pokarzemy, na co nas stać. Tegoroczny konkurs OMTTK można uznać za bardzo przyjemne wydarzenie. Choć może nie byliśmy na nim najlepsi, poznaliśmy wspaniałych ludzi i nabraliśmy doświadczenia, na pewno dużo wynieśliśmy z tego Turnieju. Nikt nie powiedział przecież, że zawsze trzeba wygrywać. Najważniejsza jest dobra zabawa i poczucie satysfakcji.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tęcza”. Organizatorem ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs przeprowadzany jest przy

współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ideą Konkursu jest: szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych; propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych; rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią; aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych (V i VI klasa), gimnazjów i szkół średnich. Głównym celem konkursu w którym udział wzięli nasi uczniowie było rozwijanie talentów plastycznych oraz wrażliwości estetycznych młodzieży. W swoich pracach uczniowie propagowali wartość zabytków naszego regionu Podkarpacia. Szkolnym organizatorem konkursu była pani mgr Urszula Stich. Pierwsze miejsce wśród uczestników naszej szkoły zajął Paweł Jakubowski z klasy IV TŻG,,b”, który przedstawił w swojej pracy zabytkowy pałacyk w Łańcucie. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Lasek z klasy IV TŻG,,a”, która narysowała kościół w Grzęsce. Trzecie miejsce zajął Mariusz Lech z klasy IV TŻG,,b”, praca przedstawiała zabytki miasta Łańcuta. Pozostali uczestnicy konkursu to: Kołodziej Karolina I LO, Dzierga Marzena I TŻG,,b”, Zięba Agnieszka II TZG,,a”, Mazur Kamila II TŻG,,a”, Tonia Ewa IV TŻG,,b”. Najlepsi uczniowie w szkołach zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami książkowymi. Pozostali uczestnicy wyróżnieni zostali dyplomami uznania. Zwycięzcom konkursu życzymy dalszych sukcesów.
NAGRODA

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 11 maja 2010 roku w auli Naszej szkoły odbyły się zajęcia interaktywne, prezentujące prawa fizyki wykorzystywane w lotnictwie w ramach realizowanego projektu przez WSK „PZL – Rzeszów” S.A. o nazwie „Sugestia”. Pokaz skierowany był do uczniów z klas o profilu mechanicznym

. Celem przeprowadzonego pokazu była promocja przedmiotów ścisłych oraz kształcenia na kierunkach technicznych, zawodu inżyniera, będącego profesją przyszłości, a także prognozowanie potrzeb firm lotniczych z naszego regionu w zakresie fachowych kadr dla tego przemysłu. Zajęcia trwały 90 minut i prowadzone były przez dwuosobowy zespół studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy jednocześnie są pracownikami WSK „PZL – Rzeszów”. Uczniowie mieli okazję zapoznania się z historią lotnictwa, jego rozwojem oraz zasadami i prawami fizyki obowiązującymi w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie przemysłu. Pokaz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży Naszej szkoły. Prowadzący, używając interaktywnych pomocy naukowych oraz modeli samolotów ( w tym Bezzałogowy Statek Latający zaprojektowany przez grupę studentów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej), prezentowali proste, znane i wykorzystywane przez wieki prawa fizyki, mające zastosowanie także dzisiaj w najnowocześniejszych konstrukcjach lotniczych.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 30 IV w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się uroczystość pożegnania klas maturalnych. Rozpoczęła ją msza św. W Bazylice p. w. Ducha Św., na której uczestniczyli maturzyści wraz ze swoimi wychowawcami. Następnie udali się oni do naszej szkoły by wspólnie spędzić ostatnie chwile, przysłuchując się

występowi artystycznemu przygotowanemu przez kolegów i koleżanki młodszych klas. Poprzedzony krótkimi przemówieniami dyrektora szkoły – mgr inż. Lesława Ścisłowicza oraz księdza Szałankiewicza, zawierał wskazówki, pouczenia oraz życzenia jak najlepiej zdanego egzaminu dojrzałości. Nie zabrakło również łez. Pod koniec uroczystości rozdano maturzystom upominki w postaci pluszowych maskotek oraz wręczono nagrody i świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów ostatnich klas ZSZ. Mamy nadzieję, że nasi starsi koledzy będą mile wspominali chwile spędzone w murach szkoły i nie raz za nami zatęsknią. Życzymy im wytrwałości podczas egzaminów maturalnych oraz trafnych wyborów dalszej drogi życiowej. Bo w rzeczywistości możesz być jeszcze wszystkim, zdobyć nowe umiejętności, znaleźć nowe pasje, a nawet zmienić siebie i stać się kimś innym niż byłeś… Beata Obłoza

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content