Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 8 grudnia bieżącego roku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbył się finał IV Wojewódzkiego Konkursu Turystycznego dzieci i Młodzieży Szkolnej „Na najlepszy produkt turystyczny mojej Małej Ojczyzny – jakiej nie znacie” Organizatorami konkursu byli: –

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Starostwo Powiatowe w Przeworsku – Schronisko Młodzieżowe PTSM w Rzeszowie – Schronisko Młodzieżowe PTSM „MATECZNIK” w Przemyślu – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku Z naszej szkoły udział brały dwa zespoły dwuosobowe. 1. Gabriela Kiszka II LO Marcin Posiak II LO Prezentowali naszą piekarnie „Felicję” w Przeworsku. Barwnie omówili proces pieczenia chleba, oraz dokonali charakterystyki zgromadzonego pieczywa, ubrani byli w stroje piekarza. Dopełnieniem opowieści była fotografia ukazująca obiekt i sklep w którym można kupić świeże chrupiące pieczywo. A hitem okazał się chleb z ziarnami ze smalcem i wiele innych pyszności które leżały na stole, wszystkim smakowało. Zajęli I i II miejsce. Był to najlepszy wynik z naszej szkoły. Następną drużyna z naszej szkoły byli: 2. Karol Marszałek I TEEK Mateusz Fudali I TM Prezentowali Forty Twierdzy Przemyśl i Linii Mołotowa. A na zakończenie poczęstowali wszystkich sernikiem. Zajęli II i III miejsce. Zespoły otrzymały upominki, dyplomy i puchar dla szkoły który wręczał Starosta pan Zbigniew Kiszka i pani wizytator Krystyna Błotnicka. Końcową mowę wygłosił pan Starosta, który życzył młodzieży i wszystkim obecnym Wesołych Świąt jak również pomyślności w życiu osobistym i dalszych sukcesów.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w lekcjach muzealnych, które odbywały się w Muzeum – Zamku w Łańcucie. W dniu 16 października młodzież klasy 1 TŻGb wraz z opiekunami Joanną Pelc oraz Katarzyną Kokoszka wzięła udział w lekcji „Krynolina i tiurniura – czyli opowieść o stroju”.

Lekcja ta dotyczyła historii ubioru właścicieli zamku na podstawie zachowanych strojów i tkanin. Dnia 20 października młodzież klas 3 TŻGa oraz 2 LP wraz z opiekunami Aleksandrą Świgoń i Anną Kukułka wzięła udział w lekcji „Obyczaje i zwyczaje w dawnej Polsce”. Zajęcia odbywały się w formie spaceru po wnętrzach pałacowych, w czasie którego uczniowie poznali polskie obyczaje, sztukę, muzykę i życie codzienne od XVII do XIX wieku. Natomiast 4 listopada młodzież klasy 3 LOb uczestniczyła w lekcji „Heraldyka i sztuka heraldyczna”. Uczniowie poznali podstawowe pojęcia heraldyki, historię herbu i sztukę jego opisywania oraz opis herbów szlacheckich na przykładzie herbów właścicieli zamku. Udział w zajęciach muzealnych stanowi w swoim rodzaju suplement humanistycznej wiedzy podręcznikowej. Uczniowie zapoznając się z odpowiednimi fragmentami ekspozycji, utrwalają i pogłębiają posiadaną już wiedzę, a bezpośredni kontakt z dziełem sztuki może zaowocować rozwinięciem zainteresowań przedmiotem nauczania. O atrakcyjności „zwiedzania” przesądza aktywność obu stron – grupy i prowadzącego – we współtworzeniu niezapomnianego spotkania z zabytkiem. Zwiedzanie tematyczne odbywa się w oparciu o udostępniane na ten czas zbiory, a niekiedy wystawy czasowe. Miejscem akcji jest niepowtarzalna sceneria muzeum wnętrz, co gwarantuje doznania estetyczne i w połączeniu ze sposobem prowadzenia zajęć aktywizuje młodego człowieka do twórczego myślenia. Prowadzący ilustrują swe wypowiedzi eksponatami muzealnymi, uczą ich interpretacji i analizy. Sztuka świadomego patrzenia ma nie tylko kształtować gusty, ale pogłębiać wrażliwość na ducha minionych epok. Anna Kukułka Aleksandra Świgoń

Opublikowano: 4 lutego 2013

Corocznym zwyczajem w naszej szkole są otrzęsiny. Po przejściu przez otrzęsiny pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Dnia 28-29 września w auli odbyło się spotkanie klas pierwszych z wychowawcami, Panią Dyrektor, prowadzącymi otrzęsiny i przedstawicielem samor

ządu uczniowskiego. Główną atrakcją tego wieczoru były konkurencje, które przygotowali Bartek Południak, Mateusz Maca, Krzysztof Wojtaszek i Karol Wilk. Przed czujnym okiem komisji, uczniowie klas pierwszych musieli przejść kilka prób zręcznościowych, wykazać się elokwencją i pomysłowością. Każdą klasę reprezentowało trzech przedstawicieli. Zadania były bardzo trudne, lecz osoby biorące w nich udział poradziły sobie rewelacyjnie. Ciekawych wrażeń dostarczyło wszystkim picie mleka bez użycia rąk,
jedzenie ciastka z zasłoniętymi oczyma
Było też karaoke i taniec,
Dzięki czemu reprezentanci klas mogli odkryć własne, nieznane im dotąd talenty. Zwycięzcami byli wszyscy, którzy przyszli zobaczyć szkołę od innej, nieznanej dotąd strony. Nierozerwalnym punktem każdych otrzęsin jest szkolna dyskoteka, tak było i tym razem. Na parkiecie nastąpiła całkowita integracja klas pierwszych. Wszyscy z pewnością miło wspominają te dwa wieczory, kiedy mogli zobaczyć szkołę i siebie nawzajem w innych rolach.

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 14 października 2009 roku odbył się XXXVIII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w Przeworsku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: – Katarzyna Magiełda z kl. IV TEK – Tomasz Blok z kl. II LP Zajęli VI miejsce, nie było łatwo. Daliśmy z siebie wszystko, ale to za mało, cieszymy się że mog

liśmy wystąpić. Konkurs Krasomówczy okazał się dla nas ważnym doświadczeniem. Choć może nie byliśmy na nim najlepsi, słuchaliśmy jak pięknie mówili uczniowie o turystyce i krajoznawstwie. Nabraliśmy doświadczenia i na pewno dużo wynieśliśmy z tego Konkursu. Katarzyna Magiełda zaprezentowała nam Legendę o Henryku Lubomirskim i Pałacu z czego my przeworszczanie jesteśmy dumni. Natomiast kolega Tomasz Blok opowiedział historię pani Katarzyny Wiśniowskiej. Patronat nad konkursem objął Wojewoda podkarpacki p. Mirosław Karapyta. Organizatorami Konkursu jak zawsze są: – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, – Starostwo Powiatowe w Przeworsku, – Urząd Miasta Przeworska, – Oddział PTTK w Rzeszowie, – Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu, – Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie, – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku Uczniowie otrzymali nagrody w formie dyplomów i książek, które wręczał Wicestarosta Powiatu Przeworskiego p. Marek Frączek i z Urzędu Marszałkowskiego p. Bogusława Pawlak. Celem Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego jest przede wszystkim: zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, rozbudzenie zainteresowań wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznania swojego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w konkursie. Tematyka jest dowolna, powinna jednak być związana z turystyką i krajoznawstwem.

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content