Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 11 maja bieżącego roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu powiatowego „Miejsce Powiatu Przeworskiego w kraju i Europie na przestrzeni dziejów”. Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w

Przeworsku, Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Z Zespołu Szkół Zawodowych w kategorii prac plastycznych udział brali uczniowie, którzy barwnie narysowali swój Powiat i miejsca w których mieszkają. Zajęli następujące miejsca: I miejsce Paweł Jakubowski – kl. IV TZG b, tematem jego pracy była Kaplica Sióstr Miłosierdzia. III miejsce Sabina Pszona – kl. II TB, ukazała piękno Bazyliki p.w. Ducha Św. W kategorii prac literacko-albumowej I miejsce Marcin Posiak- II LO, który opisał zapomniany przez wszystkich Uniwersytet Ludowy w Gaci, jego powstanie i historię. Uczniowie otrzymali książki, dyplomy i statuetki które wręczał Wicestarosta Przeworski Pan Marek Frączek oraz Pan Mariusz Pieniążek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia.

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 10 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku odbył się rejonowy etap XXXIII edycji zawodów sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”, pod patronatem Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej. Celem zawodów jest

popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Mają one charakter ogólnopolski i rozgrywane są w czterech etapach. Organizatorem etapu rejonowego był ZSZ w Przeworsku i Przeworskie Starostwo Powiatowe, a koordynatorem nauczyciel przysposobienia obronnego Maciej Cieślak. Uczestniczyły w nich trzyosobowe zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Zawody rozpoczęły się minutą ciszy poświęconą pamięci polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 70 rocznicę mordu. Nikt z obecnych nie przypuszczał, że rocznica tej makabrycznej zbrodni zbiegnie się z katastrofą samolotu prezydenckiego i śmiercią 96 osób udających się do Katynia w celu uczczenia pamięci pomordowanych. Następnie głos zabrali: wicedyrektor ZSZ Pan Stanisław Mrugała i Pan wicestarosta Marek Frączek, którzy życzyli uczestnikom sukcesów w rywalizacji. W ramach zawodów rozgrywano pięć konkurencji: strzelanie, test sprawnościowy, pierwszą pomoc, rzut granatem i bieg na orientację. Po ich zakończeniu wszyscy uczestnicy, opiekunowie i sędziowie udali się na stołówkę szkolną, aby posilić się i odpocząć po trudach całodziennych zmagań. Następnie zebraliśmy się na sali gimnastycznej, tam uczciliśmy minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wręczone zostały puchary i dyplomy. Po ocenie wiedzy i umiejętności sportowo – obronnych ustalono następującą klasyfikację zespołową: wśród dziewcząt I miejsce Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (opiekun p. Grzegorz Torbiczuk), II Zespół Szkół w Lubaczowie (opiekun p. Tomasz Kantor), wśród chłopców I miejsce ZS w Lubaczowie (opiekun p. Jolanta Dral), II Zespól Szkół Zawodowych w Przeworsku (opiekun p. Maciej Cieślak), III ZSBiO w Jarosławiu. Obserwatorem zawodów był st. wizyt. KO w Rzeszowie Pan Waldemar Stahl. Organizatorzy składają podziękowania przedstawicielom POZOS w Przeworsku, WKU w Jarosławiu, LOK w Przemyślu, SPZOZ w Przeworsku oraz nauczycielom i młodzieży za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 22.04.2010 roku odbyło się podsumowanie eliminacji wojewódzkiego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Z naszej szkoły w pracach indywidualnych wzięło udział dwóch uczniów: – Joanna Staniszewska kl. IV TŻGa – zajęła III miejsce, – Magdalena Zięzio kl. ILO – zajęła II mi

ejsce. Natomiast w pracach zespołowych uczniowie: – Robert Kołotyło kl. I TIa – Magdalena Dusza kl. I TIa – zajęli III miejsce Organizatorami XVII Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” byli: – Podkarpacki Urząd Wojewódzki – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Urząd Miasta Rzeszowa – Starostwo Powiatowe w Przeworsku – Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku – Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu – Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie

Opublikowano: 4 lutego 2013

Dnia 13.04.2010 r. odbyło się spotkanie z Panem dr Piotrem Potera – pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym w Instytucie Fizyki, zajmującym się agadnieniami spektroskopii optycznej, fizyką laserów oraz półprzewodników. W spotkaniu wzięl

i udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku: Gabriela Kiszka – uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz Michał Jagieła i Grzegorz Rączka – uczniowie czwartej klasy Technikum Informatycznego, którzy otrzymali stypendium w ramach projektu „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010” dla młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych. Dr Piotr Potera przedstawił stypendystom przedmiot swoich badań naukowych, wykonał kilka pomiarów za pomocą nowoczesnego spektrometru optycznego, który służy do otrzymywania i analizowania widm promieniowania świetlnego. Przedstawił również charakter badań prowadzonych w Instytucie Fizyki oraz ofertę edukacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z nowymi kierunkami zamawianymi i bogatym programem stypendialnym. Opiekę w czasie wyjazdu pełnił Pan Krzysztof Mucha – nauczyciel przedmiotów informatycznych w ZSZ w Przeworsku. Spośród 1355 wniosków 840 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Głównymi kryteriami, które były brane pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną były: średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych (co najmniej 5.0), wynik egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej jak również udział w olimpiadach szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ścisłych i technicznych. Opiekę nad stypendystami oraz pomoc w realizacji IPR (Indywidualnego Planu Rozwoju) pełnią Pan Krzysztof Mucha oraz Pani Jolanta Mrugała. „Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają.” [Mdr 6,12] Biblia Tysiąclecia: Księga Mądrości Krzysztof Mucha

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content