Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Opublikowano: 4 lutego 2013

Corocznym zwyczajem w naszej szkole są otrzęsiny. Po przejściu przez otrzęsiny pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Dnia 28-29 września w auli odbyło się spotkanie klas pierwszych z wychowawcami, Panią Dyrektor, prowadzącymi otrzęsiny i przedstawicielem samor

ządu uczniowskiego. Główną atrakcją tego wieczoru były konkurencje, które przygotowali Bartek Południak, Mateusz Maca, Krzysztof Wojtaszek i Karol Wilk. Przed czujnym okiem komisji, uczniowie klas pierwszych musieli przejść kilka prób zręcznościowych, wykazać się elokwencją i pomysłowością. Każdą klasę reprezentowało trzech przedstawicieli. Zadania były bardzo trudne, lecz osoby biorące w nich udział poradziły sobie rewelacyjnie. Ciekawych wrażeń dostarczyło wszystkim picie mleka bez użycia rąk,
jedzenie ciastka z zasłoniętymi oczyma
Było też karaoke i taniec,
Dzięki czemu reprezentanci klas mogli odkryć własne, nieznane im dotąd talenty. Zwycięzcami byli wszyscy, którzy przyszli zobaczyć szkołę od innej, nieznanej dotąd strony. Nierozerwalnym punktem każdych otrzęsin jest szkolna dyskoteka, tak było i tym razem. Na parkiecie nastąpiła całkowita integracja klas pierwszych. Wszyscy z pewnością miło wspominają te dwa wieczory, kiedy mogli zobaczyć szkołę i siebie nawzajem w innych rolach.

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniu 14 października 2009 roku odbył się XXXVIII Wojewódzki Konkurs Krasomówczy w Przeworsku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: – Katarzyna Magiełda z kl. IV TEK – Tomasz Blok z kl. II LP Zajęli VI miejsce, nie było łatwo. Daliśmy z siebie wszystko, ale to za mało, cieszymy się że mog

liśmy wystąpić. Konkurs Krasomówczy okazał się dla nas ważnym doświadczeniem. Choć może nie byliśmy na nim najlepsi, słuchaliśmy jak pięknie mówili uczniowie o turystyce i krajoznawstwie. Nabraliśmy doświadczenia i na pewno dużo wynieśliśmy z tego Konkursu. Katarzyna Magiełda zaprezentowała nam Legendę o Henryku Lubomirskim i Pałacu z czego my przeworszczanie jesteśmy dumni. Natomiast kolega Tomasz Blok opowiedział historię pani Katarzyny Wiśniowskiej. Patronat nad konkursem objął Wojewoda podkarpacki p. Mirosław Karapyta. Organizatorami Konkursu jak zawsze są: – Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, – Starostwo Powiatowe w Przeworsku, – Urząd Miasta Przeworska, – Oddział PTTK w Rzeszowie, – Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu, – Schronisko Młodzieżowe PTSM „Alko” w Rzeszowie, – Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku Uczniowie otrzymali nagrody w formie dyplomów i książek, które wręczał Wicestarosta Powiatu Przeworskiego p. Marek Frączek i z Urzędu Marszałkowskiego p. Bogusława Pawlak. Celem Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego jest przede wszystkim: zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, rozbudzenie zainteresowań wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznania swojego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w konkursie. Tematyka jest dowolna, powinna jednak być związana z turystyką i krajoznawstwem.

Opublikowano: 4 lutego 2013

Organizatorami konkursu byli Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Polskie Radio Rzeszów. Począwszy od 15 maja do 31 sierpnia br. turyści wybierali najbardziej atrakcyjne miejsca wypoczynku i obiekty gastronomiczne z województwa podkarpackiego. Głosowanie odbywało się za pomocą ka

rt pocztowych, kart głosowania, Internetu oraz sms-ów. Informacje dostępne były na stronie www.podkarpackie.travel.pl.
Z naszej szkoły, w konkursie brał udział uczeń Marcin Posiak z klasy II LO. Głosował na Schronisko Młodzieżowe PTSM „Matecznik” w Przemyślu które zajęło II miejsce. Wśród głosujących turystów organizatorzy rozlosowali atrakcyjne nagrody, które otrzymał m.in. Marcin Posiak- plecak marki Alpinus ufundowany przez Firmę GIBSPORT z Rzeszowa.
Schronisko „Matecznik” jest placówką oświatowo – wychowawczą i realizuje zadania poprzez krajoznawstwo i turystykę wśród młodzieży i studentów jako formy aktywnego wypoczynku, zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę wychowawczą, tanie noclegi oraz informacje krajoznawczo-turystyczną. Zapewnia udział w procesie edukacji poprzez organizację: • zielonych szkół • wycieczek krajoznawczo-turystycznych • wycieczek historycznych • obozów wędrownych, rajdów, zlotów • obozów specjalistycznych (Młodzieżowe Szkoły Turystyki) • wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich • kolonii letnich, zimowisk • konkursów krajoznawczo-turystycznych • działań na rzecz ochrony przyrody • obsługi młodzieżowego ruchu turystycznego

Opublikowano: 4 lutego 2013

W dniach 11- 14 czerwca 2009 roku w Biłgoraju odbyło się I Ogólnopolskie Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki, oraz XXXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno -Krajoznawczy PTTK. Finał Centralny. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: – Marcin Posiak kl. I LO – Marek Drapała kl. II

TI b Organizatorami Szkolenia była : – Rada Programowa do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie we współpracy z Oddziałem PTTK w Biłgoraju. Życzliwej pomocy i wsparcia udzielili: – Ministerstwo Sportu i Turystyki, – Ministerstwo Edukacji Narodowej, – Zarząd Główny PTTK w Warszawie, – Urząd Miasta Biłgoraj, – Urząd Gminy w Biłgoraju, – Urząd Gminy w Biszczy, – Nadleśnictwo Biłgoraj, – Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, – Zespól Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, – Oddział PTTK w Zamościu, 11 – czerwca odbyło się oficjalne otwarcie imprezy w Biłgorajskim Centrum Kultury, zatańczył dla wszystkich uczestników Zespół tańca Ludowego Tanew MDK w Biłgoraju. Występ wszystkim się podobał, był zorganizowany profesjonalnie. Wszyscy uczestnicy Forum i Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego udali się do przydzielonych miejsc zakwaterowania. I tym miłym akcentem zakończył się pierwszy dzień. Następny dzień tj. 12- czerwca rozpoczął się śniadaniem, a po nim odbyły się zajęcia szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy. Nasi uczniowie świetnie się spisali na ćwiczeniach, zapoznali się z praktyką udzielania pomocy w razie wypadku i nie tylko, ale też w nagłych stanach zagrożenia życia. Program obejmował bez przyrządowe zabiegi reanimacyjne u dorosłych i dzieci, oraz zasady postępowania w przypadku obrażeń ciała. Na zakończenie wszyscy uczestnicy pisali test sprawdzający wiedzę pierwszej pomocy. Otrzymali Certyfikat o ukończeniu kursu Podstawowe zabiegi Resuscytacyjne u osób dorosłych i dzieci. Dzień był pełen wrażeń, następnym szkoleniem był wykład z obsługi GPS prowadzony przez firmę GARMIN z Warszawy. Wszyscy uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy, dostali do rąk GPS i listę punktów, które mają przebyć w odpowiednim czasie, dopiero zaczęła się zabawa, nasi uczniowie świetnie sobie radzili. Wieczorem zostało zorganizowane ognisko dla wszystkich uczestników, na którym uczniowie Turnieju Turystyczno -Krajoznawczego pokazali nam prezentację swojego regionu. Wszystkim się podobało, po tak miłym wieczorze spędzonym w gronie przyjaciół udaliśmy się w drogę powrotną do internatu. W sobotę, 13- czerwca został zorganizowany objazd szkoleniowy, wspólnie z uczestnikami finału centralnego OMTTK PTTK. Następną wycieczką był przejazd autokarem Biłgoraj – Zwierzyniec – Roztoczński Park Narodowy-przejście piesze na Bukową Górę i stawy Echo- Józefów-Łukowa-Chmielek- powrót do Biłgoraja. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, że mogliśmy poznać tak wspaniałe miejsca jakie znajdują się na Podkarpaciu. Wieczorem zostaliśmy przywiezieni autokarami do miejscowości Króle nad Tanwią, tam zorganizowano uroczystą kolację i ognisko dla wszystkich uczestników forum. Wspólnie ze wszystkimi śpiewaliśmy piosenki kolonijne i obozowe, było bardzo przyjemnie. Cieszymy się że mogliśmy poznać tak wiele wspaniałych ludzi. Niedziela, 14 czerwca, zjedliśmy śniadanie, o godz.10 rozpoczęło się uroczyste zakończenie Forum Liderów i Turnieju -Turystyczno- Krajoznawczego w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju. Organizatorzy podziękowali wszystkim przybyłym uczestnikom. Po zakończeniu udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Marcin Posiak

RStechnology - Patronat dla kierunku Technik mechanik

Projekty Unijne

Projekty Unijne
 Skip to content