Pokaż menu

Historia ZSZ

Historia ZSZ

Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku

Prawdziwy przełom w rozwoju szkolnictwa zawodowego dokonał się w Przeworsku w 1963 roku.
Po raz pierwszy powstała tutaj szkoła zawodowa posiadająca rangę szkoły ogólnokształcącej,
przygotowująca młodzież do wykonywania różnych zawodów i specjalności.

Czytaj dalej

Patron szkoły

Patron szkoły

Jan III Sobieski, herbu Janina (ur. 17 sierpnia 1629 w Olesku pod Lwowem, zm. 17 czerwca 1696 w Warszawie)
– król Polski od 1674. Od 1656 chorąży koronny, od 1665 marszałek wielki, od 1666 hetman polny koronny,
a od 1668 hetman wielki koronny.

Od 1665 był żonaty z Francuzką Marią Kazimierą d’Arquien (Marysieńką), córką francuskiego markiza Henryka d’Arquien.

Czytaj dalej

Opublikowano: 14 stycznia 2019

22 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku otrzymało stypendia w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stypendium to 4000 zł.

Czytaj dalej

Opublikowano: 14 stycznia 2019

Dzięki organizatorom (Adam Łapa​ oraz Damian Kołodziej) i uczestnikom turnieju charytatywnego chore dzieci mają swój promyk słońca w tak ciężkim dla nich czasie.

Pomoce edukacyjne, gry oraz zabawki zebrane podczas VIII Turnieju Charytatywnego „ZSZ DLA DZIECIAKÓW Z ONKOLOGII” zostały przekazane przez Adama Łapę do Pani Elżbiety Telesz dyrektor Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Czytaj dalej

Opublikowano: 14 stycznia 2019

Uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku wykorzystują okres śnieżnej aury na zajęcia na świeżym powietrzu. Zabawy w plenerze są zróżnicowane, oczywiście nie zabrakło też zjazdów na sankach z pobliskiej górki. Saneczkarskie wyczyny były poprzedzone rozgrzewką. Czytaj dalej

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2018!
 Skip to content